Systemy zasilania kotłów na biomasę paliwem stałym

Przemiana energii z biomasy wymaga pracy kotła w wydajnym zakresie. Jest to w dużej mierze uwarunkowane równomiernym i łatwo sterowalnym dozowaniem paliwa.  Dzisiejsze procesy przemiany energii wymagają stosowania coraz bardziej różnorodnych mieszanin paliw, a przedsiębiorstwa korzystające z kotłów opalanych biomasą wymagają dostawcy urządzeń o znajomości zagadnień związanych z transportem materiałów, który będzie w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom zasilania kotłów paliwem.

Podajniki do zasilania kotłów różnymi paliwami, o budowie dostosowanej do potrzeb przez ekspertów w branży

Firma Raumaster ma ponad 30 letnie doświadczenie w branży energetycznej i przetwórstwa drewna w Finlandii.  Firma jest znanym na całym świecie ekspertem od systemów transportu materiałów w branży biomasy. Oferuje serię podajników paliwa do kotłów, które mogą podawać mieszanki różnych rodzajów paliwa z biomasy w szerokim zakresie wydajności.  Podajniki do kotłów firmy Raumaster mogą podawać tradycyjne paliwa na bazie drewna i węgla, a także bardziej wymagające paliwa, takie jak otrzymane z eukaliptusa, zużytych opon, osadów ściekowych, typu REF xxx, odpadów, produktów ubocznych produkcji rolniczej oraz pozostałości przemysłowych.    Dostępne są podajniki zoptymalizowane do różnych kotłów, na przykład kotły fluidalne typu CFB, typu BFB, generatory gazu oraz kotły rusztowe.  Podajniki kotłów marki Raumaster są zawsze sprzedawane w formie kompletnego rozwiązania i są w pełni dostosowane do szczególnych potrzeb danej instalacji.  Dostępne są opcje dozowania i mieszania ze sobą różnych typów paliw oraz rozwiązania zapobiegające generowaniu pyłów i ograniczające ryzyko wybuchu.  Ponieważ potrzeby przemysłu przemiany energii z biomasy zmieniają się, firma na bieżąco dostosowuje swoją ofertę produktów i opracowuje zoptymalizowane rozwiązania zasilania kotłów paliwem, które spełnią wymagania w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Mogą pracować z użyciem szerokiego wyboru różnych rodzajów strumieni biomasy, a także na tradycyjnym paliwie drzewnym lub węglowym
  • Współpracują z różnymi rodzajami kotłów
  • W pełni niestandardowe rozwiązanie dla każdego problemu klienta i rodzaju paliwa
  • Dopasowane do szerokiego wyboru wielkości kotłów i wymogów odnośnie wydajności
  • Dostarczają w sposób równomierny homogeniczną xxx mieszankę paliw, zapewniając wydajną i bezproblemową pracę kotła

Fińska firma Raumaster działająca w przemyśle energetycznym jest synonimem światowej klasy jakości. Uplasowała się w centralnym miejscu w przemyśle poprzez ciągłe przyjmowanie nowych wyzwań, aby produkt końcowy był taki, jakiego klient wymaga. Celem Raumaster nie jest podążać za innymi, lecz wyznaczać nowe standardy w branży poprzez stały rozwój. Zakres systemów jest zależny od preferencji klientów – każda koncepcja jest indywidualnie omawiana.

Raumaster projektuje i produkuje urządzenia do obsługi paliwa stałego oraz biomasy.