Systemy wody oczyszczonej

Woda wysoko oczyszczona jest używana do przygotowywania produktów medycznych wymagających kontrolowania endotoksyn pochodzenia bakteryjnego oraz do przygotowywania wody do wstrzykiwania.

Oczyszczanie wody zgodnie z najnowszymi wymogami w wielu niezwykle elastycznych wersjach wykonania

Systemy wody oczyszczonej oferowane przez Telstar Life-Sciences są specjalnie zaprojektowane, aby wytwarzać wodę oczyszczoną spełniającą wymogi specyfikacji Międzynarodowej Farmakopei odnośnie wody oczyszczonej i wody wysoce oczyszczonej, a także w pełni zgodną z wytycznymi cGMP oraz specyfikacją amerykańskiej Agencji Leków i Żywności (FDA) oraz wymaganiami EMEA, EP, JP oraz USP.

Oferowane są dwa rozwiązania o elastycznym zakresie wydajności: od 300 do 10 000 L/h dla modelu Oasys oraz od 100 do 10 000 L/h w przypadku modelu Genesys. System Genesys został skonfigurowany w sposób umożliwiający automatyczną dezynfekcję za pomocą gorącej wody całego urządzenia, w tym także rurociągów wody oczyszczonej prowadzących do zbiornika, natomiast system Oasys opiera się na dezynfekcji chemicznej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Pełne, zamykane panele i drzwiczki ochronne zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę
  • Zaprojektowane w celu łatwego zwiększenia wydajności produkcji
  • Wybór zaawansowanych układów sterowania z wbudowaną funkcją rejestrowania danych i nie wymagającym papieru rejestratorem przebiegów
  • Zmniejszenie do minimum ilości ścieków
  • Szerokie możliwości integracyjne w oparciu o sprawdzone technologie

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.