Systemy barier dostępowych

Pozwalają stworzyć fizyczną barierę oddzielającą operatora od produktu Bardziej wszechstronne niż izolatory Systemy barierowe RABS mają przeważnie otwartą budowę, co oznacza możliwość swobodnego przepływu powietrza z systemu chronionego barierami do otoczenia.

Ochrona produktu przed zanieczyszczeniem bez utraty możliwości dostępu do procesu

Systemy barier RABS firmy Telstar Life-Sciences zapewniają ochronę poprzez umieszczenie bariery aerodynamicznej wokół krytycznych stref procesu. Bioodkażanie odbywa się zazwyczaj ręcznie. Po zainstalowaniu w środowisku o czystości ISO 7 bariery RABS zapewniają dobrą klasę czystości powietrza i pozwalają uzyskać strefy o czystości ISO 5 w strefach krytycznych.

Ponieważ bariery RABS są coraz częściej i powszechniej stosowane przy przetwarzaniu aseptycznym, zostało opracowanych wiele ich typów, takich jak systemy Closed RABS (cRABS), w których powietrze przepływa przez strefę krytyczną i jest filtrowane przed powrotem do pomieszczenia czystego lub jest recyrkulowane z powrotem do strefy po przefiltrowaniu przez filtry doprowadzające.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Nieskomplikowane konstrukcyjnie, oparte o ramy ze stali nierdzewnej 304/316L
  • Całkowicie otwierane przezroczyste panele ze szkła hartowanego lub laminowanego o grubości 10 mm
  • Jednokierunkowy laminarny przepływ powietrza z góry na dół przez cały obszar chroniony barierami RABS z prędkością 0,45 m/s. +/- 20% przez mikroporowate panele lub poliestrowe siatki rozprowadzające powietrze
  • Monitorowanie różnicy ciśnień na filtrach za pomocą manometrów Magnehelic
  • Automatyczna regulacja prędkości przepływu powietrza w celu kompensacji oporów przepływu na zanieczyszczonym filtrze

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.