System zautomatyzowanej filtracji o przepływie stycznym (z wykorzystaniem elementów jednorazowego użytku)

Filtracja o przepływie stycznym jest jednym z kluczowych procesów dla branży technologii biofarmaceutycznych.  Wydajny, kontrolowany i udokumentowany system do filtracji z przepływem stycznym w skali laboratoryjnej pomaga producentom podczas faz opracowywania produktów i procesów oraz w produkcji. Doświadczeni producenci biofarmaceutyczni nie mają wątpliwości, że inwestycja w automatyzację i zmniejszenie potrzeb utrzymania będzie zawsze dobrym wyborem.

Całkowicie zautomatyzowana filtracja o przepływie stycznym wykorzystująca tylko elementy jednorazowego użytku

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych.  System SciPure 200 jest w pełni automatycznym systemem filtracji z przepływem stycznym z użyciem elementów jednorazowego użytku, wyposażonym w elektroniczny panel obsługowy i dedykowane oprogramowanie.  Wszystkie elementy systemu w kontakcie z produktem, w tym i czujniki są elementami jednorazowego użycia.  Zainstalowane oprogramowanie systemu oferuje ustawianie przez użytkowników wartości granicznych i alarmów, gwarantujących jednostajną wydajność procesu bez potrzeby ciągłego nadzorowania.  System reaguje na sygnał z czujnika i utrzymuje określone przez użytkownika ciśnienie transmembranowe oraz jednocześnie ustalone natężenie przepływu filtratu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwy w obsłudze panel operatorski (HMI) z dostępem dla poszczególnych użytkowników za pomocą odrębnych loginów i automatycznym gromadzeniem danych
  • Zautomatyzowane zatężanie i diafiltracja roztworów biofarmaceutycznych
  • Zbieranie i eksport danych zgodne z artykułem 21 CFR część 11
  • Zawiera czujniki temperatury, ciśnienia i przewodności
  • Wygoda oferowana dzięki użyciu na drodze przepływu elementów jednorazowego użycia

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Scilog SciPure brochure.pdf application/pdf 1.48 MB