System rozładunku worków Big-bag

Uwalnianie się pyłów, straty i zanieczyszczenie produktu to główne zagrożenia występujące przy wyładunku produktów z różnego rodzaju worków Big-bag. Zmiany rodzaju produktu, worka, względy środowiskowe, wydajność systemu oraz dostępny budżet to kwestie, które nie ułatwiają wyboru właściwego rozwiązania.

Rozładunek worków jednokrotnego i wielokrotnego użytku w bezpieczny i czysty sposób

Gama produktów TBMA opiera się o prostą, a jednocześnie wszechstronną modułową budowę, zgodnie z którą w celu uzyskania kompletnego rozwiązania można modele w konfiguracji podstawowej można rozszerzyć o opcje dodatkowe, pozwalające na przykład na rozładunek worków Big-bag posiadających lub nieposiadających worek wewnętrzny z tworzywa.
Dostępne wersje dobrze radzą sobie zarówno ze swobodnie jak i trudno płynącymi produktami, a specjalnie zaprojektowany mechanizm zaciskający worek wewnętrzny pozwala uzyskać szczelne zamknięcie przed zezwoleniem na przepływ produktu do systemu odbierającego.
Każda stacja wyładunkowa może być dostarczona z szeroką gamą urządzeń pomocniczych w celu dozowania i transportu wyładowanego produktu.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • wyeliminowanie strat i możliwości zanieczyszczenia produktu
  • kompletne rozwiązanie dla każdego wdrożenia
  • łatwy montaż w ciasnych miejscach
  • możliwość pracy z produktami spożywczymi, substancjami farmaceutycznymi oraz toksycznymi