System homogenizujący o wysokiej dokładności

Tradycyjne maszyny mieszające mogą nie sprawdzać się, jeżeli w danej recepturze lub formule wymagana jest nadzwyczajna dokładność.  W przypadku mieszanin składników ciekłych i stałych o precyzyjnie kontrolowanej jakości potrzebna jest maszyna, która oferuje szersze możliwości sterowania i została zaprojektowana w celu wytwarzania gotowego do użycia produktu zawsze spełniającego dokładnie nakreślone wymagania.

Przygotowywanie precyzyjnych i kontrolowanych jakościowo mieszanin i zawiesin w jednokrotnym przejściu

Rozwiązanie Dispax-Reactor firmy IKA to specjalnie zaprojektowany system homogenizujący o wysokiej dokładności, przeznaczony dla branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej i innych.  Pozwala on uzyskać niezwykle dokładne mieszanki i zawiesiny na drodze dozowania do komory mieszania zarówno ciekłych jak i stałych składników. Takie podejście odróżnia ten system od tradycyjnych mieszalników, w których dozowane są jedynie stałe składniki.  Zastosowany sposób sprawia, że niezależnie od wahań właściwości fizycznych składników znane są dokładne ilości surowców w gotowym produkcie.  Urządzenie składa się z trzech oddzielnych stopni mieszania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie niezwykle drobnocząsteczkowych zawiesin z wielu różnych surowców stałych.  Dzięki dostępnym różnym głowicom dyspergującym w układzie rotor/stator maszynę można dostosować do wymagań danego procesu.  Dostępne wydajności systemu to od 500 do 35 000 litrów na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Specjalnie zaprojektowany system o budowie przelotowej do mieszania substancji stałych i cieczy z wysoką dokładnością
  • Zarówno ciekłe jak i stałe składniki są dozowane do mieszanki
  • Uzyskanie gotowego produktu w jednym przejściu przez urządzenie
  • Możliwość wytwarzania bardzo drobnych zawiesin z surowców o grubszych cząstkach
  • Dostępne są różne typy zestawów rotor/stator przystosowujące maszynę do danego procesu

IKA to światowy lider w produkcji sprzętu laboratoryjnego. Technologia laboratoryjna IKA oferuje szeroką gamę innowacyjnych urządzeń do wielu zastosowań w dziedzinie badań i rozwoju. Wielu liderów na całym świecie zaufało marce IKA. Firma zdobyła wiodącą pozycję na światowym rynku dzięki swoim innowacyjnym mieszadłom magnetycznym, mieszalnikom, wstrząsarkom, homogenizatorom, młynom, itd. Specjalnie opracowane oprogramowania wykorzystywane są do laboratoryjnych i analitycznych aplikacji, jak również kontroli jakości produktu końcowego.