System homogenizacji ciągłej

Pewne procesy mieszania stanowią wyjątkowe wyzwania i producenci potrzebują urządzeń zaprojektowanych po to, aby móc im sprostać.  W trudnych zadaniach wymagających jednokrotnego przejścia, gdzie stosowane są wysokie zawartości ciał stałych, składniki łatwo ze sobą reagują, produkt jest wrażliwy na inkluzje powietrza lub składniki stałe są w formie granulatu i oprócz wymieszania wymagają rozdrobnienia mechanicznego jedynie właściwie dobrany sprzęt może przynieść spodziewane rezultaty.

Mieszalnik, dyspergator i homogenizator do realizacji trudnych i złożonych procesów mieszania w jednym przejściu

System MHD-2000 firmy IKA to system ciągłej homogenizacji zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb wytwarzania dyspersji ciał stałych w cieczy o wysokiej jakości.  System składa się z dwóch poziomych króćców dla cieczy i jednego pionowego króćca dla ciał stałych. Ciekłe i stałe składniki mieszaniny są w kontrolowany sposób łączone ze sobą w komorze mieszania wstępnego – na tym etapie ciecz jest rozprowadzana równomiernie poprzez przetłaczanie jej przez szereg różnych otworów.  Natychmiast po zmieszaniu następuje zdyspergowanie składników stałych w ciekłych przez system rotora/statora, który wytwarzając warunki wysokiego ścinania pozwala uzyskać wysokiej jakości produkt końcowy wolny od aglomeratów cząstek.

W związku z pracą w trybie ciągłym, dzięki zastosowaniu tego systemu można znacząco skrócić czasy produkcji.  Budowa urządzenia umożliwia pracę ze składnikami ciekłymi o wysokiej lepkości, mieszaninami zawierającymi do 80% części stałych, a nawet składnikami stałymi w formie granulatu, wymagającymi mechanicznego rozdrobnienia w procesie mieszania.  Dostępne są modele o wydajności od 60 do 40 000 litrów na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Trzy etapy procesowe w jednym urządzeniu: mieszanie, homogenizacja i dyspergowanie
  • System zamknięty zapobiegający emisji pyłów i rozpuszczalników
  • Znaczące skrócenie czasów produkcji
  • Może przetwarzać strumienie o wysokiej zawartości substancji stałych — nawet do 80%
  • Szeroki wybór osprzętu mieszającego pozwalającego dostosować urządzenie do obsługiwanego procesu

IKA to światowy lider w produkcji sprzętu laboratoryjnego. Technologia laboratoryjna IKA oferuje szeroką gamę innowacyjnych urządzeń do wielu zastosowań w dziedzinie badań i rozwoju. Wielu liderów na całym świecie zaufało marce IKA. Firma zdobyła wiodącą pozycję na światowym rynku dzięki swoim innowacyjnym mieszadłom magnetycznym, mieszalnikom, wstrząsarkom, homogenizatorom, młynom, itd. Specjalnie opracowane oprogramowania wykorzystywane są do laboratoryjnych i analitycznych aplikacji, jak również kontroli jakości produktu końcowego.