System grzewczy na biogaz

Tradycyjnie do podgrzewania ścieków używano kotłów i wymienników ciepła. Biogaz jest naturalnym produktem ubocznym procesów beztlenowych polegających na rozkładzie substancji biodegradowalnych przez mikroorganizmy. Ten proces jest używany do oczyszczenia wody przed ponownym wykorzystaniem lub bezpieczną utylizacją. Natomiast produkt uboczny można oczyścić i spalać zamiast gazu ziemnego.

Trwałe i wydajne rozwiązanie wykorzystania biogazu do ogrzewania wody

System CALORIX™ firmy Global Water & Energy wykorzystuje całkowicie zautomatyzowaną metodę spalania biogazu pod ciśnieniem niemal atmosferycznym w komorze spalania umieszczonej pod zbiornikiem. Przefiltrowany zgrubnie strumień zimnych ścieków przepływa w sposób ciągły przez zbiornik, w którym w ciągu kilku minut zostaje ogrzany. Następnie przelewa się grawitacyjnie przez przegrodę utrzymującą stały poziom w zbiorniku.
Ten wydajny system również pochłania ciepło ze skraplanej wody.  Dzięki temu wydajność systemu CALORIX™ przekracza poziom 100%. CALORIX™ jest niezwykle czystym systemem podgrzewania wody w porównaniu do tradycyjnych kotłów. Pozwala on zastąpić gaz ziemny biogazem i uniknąć konieczności zdobywania pozwoleń na duże kotły. Jednakże w razie niedostatku biogazu system można opalać gazem ziemnym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Eliminacja potrzeby stosowania wymienników ciepła przekładająca się na zmniejszenie wydatków kapitałowych i kosztów utrzymania
  • System ten nie wymaga zezwoleń, kosztownych kotłów ani kotłowni
  • System CALORIX™ firmy Global Water & Energy jest oferowany w formie kompletnego, gotowego do montażu urządzenia
  • Małe gabaryty oznaczają więcej miejsca na inne urządzenia
  • Programowane automatyczne sekwencje uruchomienia, zatrzymania oraz zatrzymania awaryjnego

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
GWE_Calorix.pdf application/pdf 0.57 MB