System automatycznego dozowania cieczy

Producenci branży biofarmaceutycznej potrzebują mieć możliwość odmierzenia dokładnie określonych ilości cieczy używanych przy badaniach i opracowywaniu procesów, z drugiej jednak strony czas w laboratorium przeznaczony na mierzenie i odmierzanie objętości cieczy jest drogi i kumuluje się w cenie produktu końcowego.  Użycie zautomatyzowanego systemu do precyzyjnego odmierzania cieczy oszczędza czas i nakłady pracy, pozwalając personelowi laboratorium na skupienie się na czynnościach generujących wartość dodaną.

Wysoce precyzyjny i dokładny system automatycznego odmierzania cieczy za naciśnięciem przycisku

Firma Scilog koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w procesach klientów z branży biofarmaceutycznej poprzez udoskonalenia i zautomatyzowanie pomiaru, filtracji i innych potrzeb procesowych.  Opracowany przez firmę system LabTec to system automatycznego dozowania cieczy pozwalający na określenie do 10 objętości dozowania i następnie dokładne ich odmierzanie za naciśnięciem przycisku.  Pozwala on zwiększyć dokładności i jednoczesne oszczędzać czas pracy techników laboratoryjnych poprzez wyeliminowanie konieczności wielokrotnego odmierzania dokładnych objętości cieczy.  Zazwyczaj uzyskiwana jest dokładność lepsza niż 1%.  System może dozować ciecz objętościowo, a po podłączeniu do wagi elektronicznej również wagowo (grawimetrycznie) lub według stosunku mas.  Dozowanie grawimetryczne oznacza wyższą dokładność odmierzania substancji, natomiast dozowanie według stosunku mas pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu – polega ono na automatycznym odmierzaniu prawidłowej ilości cieczy dla masy substancji już umieszczonej w naczyniu.  W ten sposób można precyzyjnie przygotować roztwór o danym rozcieńczeniu bez potrzeby dokładnego odmierzania którejkolwiek z obu substancji.  Do naczynia podaje się zgrubnie odmierzoną ilość jednej substancji, a system automatycznie odmierza prawidłową ilość rozpuszczalnika według ustalonej przez użytkownika proporcji wagowej.  Przy jednoczesnym zastosowaniu systemu dokumentującego SciDoc system LabTec również przygotowuje, wyświetla i dokumentuje do 10 parametrów procesowych, dostarczając na bieżąco informacje o postępie i stanie dozowania.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Dokładne i powtarzalne odmierzanie cieczy w zautomatyzowany sposób
  • Znaczne zmniejszenie ilości czasu spędzanego na wielokrotnie powtarzanym odmierzaniu cieczy
  • Automatycznie przygotowuje roztwory o pożądanym rozcieńczeniu
  • Wiele typów dostępnych pomp
  • Dostępne są modele o wydajności przepływowej od 0,5 do 3700 ml na minutę.

Scilog provides sensor technology and automated lab-scale and production systems for the biopharmaceutical industry