System anaerobowego przetwarzania odpadów na energię

Branża spożywcza generuje olbrzymie ilości odpadów. Powstają one zarówno w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych, jak i w sklepach spożywczych, restauracjach oraz domach i mieszkaniach. Z powodu uszkodzeń w transporcie, niesprzedaniu się, marnotrawieniu u konsumentów około 40-50% całej żywności nigdy nie trafia na stoły. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązanie do przetwarzania odpadów organicznych na energię, które będzie polegać na wydzieleniu i korzystnym ich przetworzeniu w źródło odnawialnej energii w formie obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Kompletne i zoptymalizowane rozwiązanie anaerobowe „odpady na energię”

Oferowany przez firmę Global Water & Energy system Raptor służy do realizacji przy użyciu mikroorganizmów procesu zamiany odpadów w energię. Biodegradowalne substancje zawarte w odpadach żywności czy ścinkach roślin zostają strawione przez bakterie. Mogą one przetworzyć praktycznie każdy rodzaj pozostałości organicznych na biogaz dzięki beztlenowemu procesowi fermentacji z fazy ciekłej. Proces wykorzystuje udoskonaloną metodę przygotowania wstępnego, po którym następuje wieloetapowa fermentacja biologiczna. Pozwalające poprawić wydajność konwersji zaawansowane środki obejmują techniki enzymatyczne, chemiczne, termiczne, biologiczne i mechaniczne.
Cykl kończy się zebraniem nieprzetworzonej pozostałości pofermentacyjnej do użycia przy poprawie gleby, oczyszczeniem biogazu przydatnego do wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej. System Raptor firmy Global Water & Energy służy do przetworzenia odpadów żywności, pozostałości rolniczych i odpadów przemysłowych oraz celowych upraw energetycznych, takich jak kiszonka kukurydziana, trawy i algi. Co więcej, nieprzefermentowany produkt uboczny można wykorzystać jako kompost lub nawóz rolniczy.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Przetworzenie materiału biodegradowalnego w energię
  • Pozyskana energia przyczynia się do poprawy ekonomiczności przedsiębiorstwa
  • Bioodpady stają się zyskownym biogazem, który można sprzedawać
  • Pozostałości pofermentacyjne znajdą zastosowanie jako kompost lub nawóz rolniczy