Sterylizator parowy do żywności w torebkach

Torebki i pojemniki tworzywowe z warstwą aluminium stają się preferowanym opakowaniem dla wielu gotowych produktów spożywczych, mięsnych i innych. Tradycyjne autoklawy projektowane pod pojemniki sztywne są mało wydajne przy stosowaniu nowoczesnych opakowań elastycznych. Mogą też nie nadawać się dla produktów wymagających samej pasteryzacji. Autoklaw ze sterylizacją parą i strumieniem wody dedykowany do nowoczesnych opakowań elastycznych może znacząco obniżyć koszty energii oraz skrócić czas obróbki z korzyścią dla jakości produktu.

Autoklaw retortowy z parą i natryskiem wody zaprojektowany specjalnie dla produktów spożywczych w opakowaniach elastycznych

Linie produktów Autovap i Rotovap firmy DFT Technology zostały specjalnie zaprojektowane w celu optymalnej obróbki żywności w opakowaniach elastycznych. W urządzeniach tych serii położono nacisk na zmniejszenie zużycia pary i wody z jednoczesnym wydłużeniem czasu przydatności gotowych produktów do spożycia.

Opracowany przez firmę DFT system opiera się na wtrysku pary zmieszanej z drobnymi kropelkami wody. W efekcie wewnątrz urządzenia panują warunki sprzyjające niezwykle równomiernej wymianie ciepła, dzięki którym czas obróbki zostaje skrócony z korzyścią dla jakości produktu.

Wtrysk drobnych kropelek wody jest stosowany również w fazie chłodzenia i następuje on od boków jak i od góry, z efektem w formie równomiernego i szybkiego schłodzenia. Taki przebieg procesu oznacza możliwość bezpiecznego i wydajnego chłodzenia nawet opakowań o względnie płaskim kształcie.

Obracanie stojaków z produktami przyspiesza dostarczanie ciepła do chłodniejszych obszarów opakowań. Skraca to czas obróbki i pozwala uzyskać wyższą jakość i wartość odżywczą produktu. Obracanie produktów jest szczególnie korzystne przy obróbce żywności o wysokiej lepkości.

Urządzenia Autovap i Rotovap można zamówić wraz z gamą rozwiązań do obsługi całych szarż, od obsługiwanych ręcznie stojaków na opakowania do półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych systemów załadunku i rozładunku szarżowego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Zaprojektowane specjalnie do pracy z torebkami i pojemnikami elastycznymi
  • Wysoka efektywność przekładająca się na zmniejszenie zużycia energii do minimum
  • Opcja obracania dla produktów delikatnych i o wysokiej lepkości
  • Rozwiązanie z natryskiem pary i wody zapewnia równomierne nagrzewanie i chłodzenie
  • System szczególnie przydatny dla pojemników o płaskiej budowie

 

Dft technology is a leading manufacturer of retort systems and autoclaves for thermal food processing.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
dft technology_steam water spray retort.pdf application/pdf 0.40 MB