Sterylizator na tlenek etylenu

Chcąc przeprowadzić sterylizację przyrządów medycznych, takich jak strzykawki, cewniki, kasety do dializ, opatrunki i nici z tworzyw sztucznych, należy zwrócić uwagę na maksymalną dopuszczalną temperaturę dla takich produktów. Często konieczne jest użycie metody sterylizacji innej niż woda lub para przegrzana. Taką metodą jest sterylizacja tlenkiem etylenu. Jednakże ze względu na wybuchowe właściwości, łatwopalność oraz rakotwórczość i mutagenność tlenku etylenu utrata kontroli nad procesem prowadzi do znacznych zagrożeń.

Metoda sterylizacji w niskiej temperaturze

Sterylizatory RSD® na tlenek etylenu (EO/EtO) stanowią propozycję systemu o modułowej budowie, pozwalającego na rozdzielenia ryzyka pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem na odrębne urządzenia. Są to parownik, pomieszczenie gazowe, moduł pompy próżniowej, komora sterylizacyjna oraz komórki przygotowania i odgazowania. Komora sterylizacyjna może zagwarantować doskonałą jednorodność temperatury (+/-1ºC) oraz idealny rozkład stężenia tlenku etylenu.
Dostępne są standardowe wersje o pojemności od 4 europalet (10 m³) do 32 europalet (80,6 m³), ponadto istnieje możliwość zamówienia wersji niestandardowych według wymagań wymiarowych i innych potrzeb klienta.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Bezpieczne prowadzenie procesu z co najmniej 3 zabezpieczeniami każdej funkcji krytycznej
  • Modułowa budowa z możliwością pełnego dostosowania do potrzeb klienta
  • Wysoka wydajność, zoptymalizowane zużycie energii i czas trwania cyklu
  • Zgodność z normami i wymogami ATEX 2014/34/UE, ISO 11135, EN1422, GMP, itp.

 

Inoxtorres manufactures Ethylene Oxide, Steam and Superheated water sterilizers for pharmaceutical production plants.