Stacjonarny sortownik wagowy dla tabletek i kapsułek

Do laboratoryjnych prac badawczo-rozwojowych w branży farmaceutycznej lub stosowania w próbach klinicznych idealnym rozwiązaniem będzie małoskalowy stołowy sortownik wagowy o wysokiej wydajności. Jednakże jego mała wielkość nie powinna ograniczać wszechstronności, a maszyna o formacie stołowym mogąca obsłużyć pełną gamę tabletek i kapsułek pozwoli obniżyć koszty i zwiększyć wydajność pracy.

Sortownik wagowy o pełnej funkcyjności i wysokiej dokładności do pracy w laboratorium

SADE SP-B40 firmy CI Precision jest sortownikiem wagowym o wysokiej dokładności i łatwości obsługi. Oferuje obsługę wszystkich stałych form i dawek w warunkach laboratoryjnych. Został on zaprojektowany pod kątem łatwości obsługi – produkt jest podawany do misy podajnika, z której jest automatycznie sortowany wagowo z dokładnością +/- 1 mg. W sytuacjach wymagających jeszcze większej precyzji możliwe jest skonfigurowanie urządzenia do pracy z dokładnością +/- 0,5 mg. Tak jak pozostałe maszyny z serii SADE, urządzenie SP-B40 waży tabletki o wielkości do 20 x 24 mm oraz kapsułki o wielkości od 5 do 00 (możliwość dostosowania do pracy z większymi rozmiarami).

Ten oferujący jeszcze więcej wszechstronności i jakości produkt można szybko i łatwo przestawić z trybu sortowania wagowego do trybu sortowania ilościowego. To oznacza, że będzie doskonale przydatny do napełniania buteleczek lub innych pojemników dokładną liczbą wymaganych dawek – co jest szczególnie przydatne przy próbach klinicznych. Sortownik rejestruje wszystkie operacje i może drukować sprawozdania na podłączonej drukarce lub przesyłać do podłączonego komputera PC.

Oprócz zaoszczędzenia czasu dzięki wyeliminowaniu potrzeby ręcznego sortowania i pracy z szybkością do 75 sztuk na minutę sortownik SP-B40 cechuje się łatwością szybkiego czyszczenia oraz konstrukcją zgodną z GMP, co oznacza wykonanie wszystkich powierzchni kontaktowych ze stali nierdzewnej lub tworzywa PEEK.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Łatwe i automatyczne sortowanie wagowe lub liczbowe (ilościowe) w kompaktowym urządzeniu o stołowym formacie
  • Oszczędność czasu dzięki szybkości do 75 sztuk na minutę
  • Konstrukcja zgodna z GMP z możliwością sprawnego i łatwego czyszczenia, wszystkie elementy kontaktujące się z produktem ze stali nierdzewnej lub tworzywa PEEK
  • Waga CI Precision o wysokiej dokładności
  • Nadzwyczajna dokładność +/- 0,5 mg dla jeszcze wyższej precyzji
  • Opcjonalne zasobniki dla większych partii

 

CI Precision (http://www.ciprecision.com) manufacturers world-leading solutions for weight sorting of capsules and tablets for R&D and small-scale production.