Skruber do usuwania siarkowodoru z biogazu

Surowy biogaz powstający przy fermentacji (na przykład w procesie beztlenowym) składa się w około 60% z metanu. W celu przygotowania generowanego biogazu do bezpiecznego spalania konieczne jest usunięcie z niego siarkowodoru (H2S). Poprzez oczyszczenie w skruberze gaz staje się biometanem. Można go użyć jako zamiennik gazu ziemnego.

Wysokowydajny i skuteczny sposób prostego przetworzenia biogazu

W skruberze wieżowym SULFURIX™ firmy Global Water & Energy surowy biogaz zostaje przemyty napowietrzonymi, wolnymi od siarczków ściekami. Zawarte w biogazie siarczki rozpuszczają się w fazie ciekłej i są pochłaniane przez zawartą w niej biomasę. Natężenie przepływu fazy ciekłej jest dobrane tak, aby umożliwić efektywne rozpuszczanie H2S z biogazu przy najczęściej występującym pH i temperaturze. Zachodzący ewentualnie proces biologiczny dodatkowo przyczynia się do bezpieczeństwa przemywania w optymalnych warunkach.
Jeden skruber do usuwania H2S z biogazu pozwala uzyskać skuteczność usuwania siarczków w zakresie 80-95%. Jednakże zastosowanie dwóch wież w szeregu w celu prowadzenia oczyszczania dwuetapowo pozwala osiągnąć wynik na poziomie powyżej 99%. Jest to unikalne rozwiązanie znacząco wyprzedzające inne opcje. Łączy prostotę i skuteczność działania z wysokimi wynikami. Ponadto system obniża koszty eksploatacyjne, gdyż nie wymaga ono wymiany wypełnienia lub dodatku substancji chemicznych.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Uzyskiwanie gazu skutecznie oczyszczonego z zawartości siarkowodoru
  • Usunięcie związków siarki zapobiega korozji mogącej powodować uszkodzenia kotłów i silników na biogaz
  • Niezagrożone korozją elementy konstrukcyjne pozwalają na wiele lat pracy urządzeń odsiarczających
  • Niskie koszty eksploatacyjne ze względu na brak konieczności stosowania materiałów chłonnych czy środków pochłaniających

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
GWE_Sulfurix.pdf application/pdf 0.45 MB