Przenośnik pneumatyczny do transportu na duże odległości

Transport pneumatyczny suchych substancji sypkich jest ze względu na niższe koszty początkowe lepszym niż transport mechaniczny wyborem w wielu branżach. Jednakże tradycyjne przenośniki pneumatyczne wiążą się z wysokimi kosztami eksploatacji wynikającymi ze zużycia energii wymaganej do osiągnięcia mogących przenosić ładunki przepływów powietrza.

Rura transportowa do przenoszenia wszelkich substancji sypkich oferująca znacznie wyższą skuteczność transportu przy obniżonym zużyciu energii

Wydajny transport pneumatyczny surowców sypkich i odpadów w formie sypkiej takich jak pyłów i popiołu lotnego dla branży produktów mineralnych, energetycznej, spożywczej, tworzyw sztucznych i farmaceutycznej można dodatkowo udoskonalić stosując do budowy układu specjalnie zaprojektowane rury transportowe. Koncepcja FLUIDCON firmy Claudius Peters obejmuje rury do pneumatycznego przenoszenia materiałów sypkich, w których część przepływu powietrza odbywa się w kierunku pionowym prostopadle do kierunku ruchu materiału, powodując fluidyzację produktu i ułatwienie jego transportu. Przepływ fluidyzujący jest formowany od dna ku górze rury transportowej. Powoduje to uniesienie produktów stałych z dna rury i zapewnia ich sprawne przenoszenie dzięki fluidyzacji oraz rozmieszczeniu w poruszającym się osiowo strumieniu powietrza. Niskie tarcia wewnątrz strumienia substancji sypkich w stanie fluidalnym umożliwiają ruch wzdłuż osi rur przy minimalnej prędkości wzdłużnego przepływu powietrza. To obniżenie prędkości powietrza przyczynia się do zmniejszenia zużycia ściernego rur i mniejszego wymaganego ciśnienia transportującego, a w efekcie do obniżenia zużycia energii i kosztów eksploatacji.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Niższe koszty inwestycji niż dla systemów transportu mechanicznego
  • Niższe koszty eksploatacji niż dla systemów pneumatycznych o tradycyjnej budowie
  • Niższa prędkość przenoszonych materiałów i gazu nośnego
  • Zmniejszone zużycie podzespołów
  • Łatwe uruchomienie oraz uruchomienie przy zatrzymaniu nawet przy materiale zalegającym w linii

Claudius Peters Group GmbH (http://www.claudiuspeters.com/), z główną siedzibą w Buxtehude posiada lokalne biura w obu Amerykach, Europie, Chinach i na dalekim Wschodzie.

Znane na całym świecie przenośniki pneumatyczne, silosy, chłodnice klinkierowe, młyny mielące oraz systemy pakujące są synonimem rzetelności i wysokiej jakości urządzeń. Maszyny i systemy te mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, metalowym, metalurgicznym. Najczęstszymi zakładami, które wybierają urządzenia firmy Claudius Peters są: cementownie, elektrownie węglowe, zakłady przemysłu gipsowego i aluminiowego.