Przemysłowy system filtracji cieczy

Systemy filtracji cieczy z zawiesiną ciał stałych mogą stanowić wyzwanie z powodu problemów z korozją i zimnymi punktami. Pociągają one za sobą wysokie koszty konserwacji i  eksploatacji. Małe przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem siarki, obróbką aminową lub ciągłą filtracją drobnych cząstek stałych potrzebują elastycznego, ekonomicznego i prostego w utrzymaniu rozwiązania.

Elastyczny system filtracji tani w utrzymaniu

Poziomy filtr płytowy Sulphurnet jest skonfigurowany zarówno do filtracji ciągłej, jak i wsadowej bez pozostawiania jakichkolwiek resztek. Jest on wyposażony w płytę zbierającą resztki, która ponownie filtruje pozostałości ze zbiornika pod koniec partii. Umożliwia to  całkowity odzysk produktu poprzez mycie lub suszenie placka.

Przemysłowy system filtracji cieczy jest skonfigurowany z poziomo ustawionymi płytami filtracyjnymi wyposażonymi w otwory. Umieszczone są one równomiernie w pionowym zbiorniku. Mają zmienną głębokość w zależności od powierzchni filtracyjnej i objętości placka. Filtrowana ciecz przechodzi nad poziomymi płytami filtracyjnymi, które mogą posiadać różne rodzaje mediów filtracyjnych. Cząstki stałe zbierają się w postaci placka filtracyjnego pozostającego na medium filtracyjnym, a oczyszczona ciecz przepływa przez płyty filtracyjne do wylotu filtratu.

Przemysłowy system filtracji cieczy może być stosowany do wielu procesów filtracji wsadowej i ciągłej. Jest łatwy w utrzymaniu, ponieważ nie zawiera żadnych ruchomych elementów, a wkłady filtracyjne można szybko wyjąć i zastąpić zapasowymi. Stosowany jest do usuwania węgla aktywnego, filtracji lakierów, farb i żywic, usuwania i odzyskiwania katalizatorów, oczyszczania chemikaliów, odzyskiwania metali szlachetnych, przetwarzania olejów jadalnych, soków, glukozy, a także w przemyśle farmaceutycznym.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Możliwość stosowania dowolnych mediów filtracyjnych
  • Płyty filtracyjne są łatwe do czyszczenia
  • Wysokie natężenie przepływu przy niskim spadku ciśnienia
  • Elastyczność
  • Łatwość mycia i suszenia placka

Sulphurnet oferuje holenderskie rozwiązania w zakresie filtracji.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
HPF FINAL.pdf application/pdf 0.73 MB