Przemysłowa suszarnia taśmowa do owoców i warzyw

Suszenie jest procesem energochłonnym. Wygodny, efektywny i dający wyrównaną jakość proces ciągły wiąże się z dużą wydajnością linii i zwykle ze znacznymi kosztami energii. Przemysłowa suszarnia taśmowa firmy Pigo EASY Dry PG 135 jest najbardziej zaawansowanym, energooszczędnym urządzeniem w swojej klasie i bardzo skutecznym rozwiązaniem do suszenia owoców i warzyw.

Suszarnia taśmowa do suszenia owoców i warzyw

Adiabatyczna wielostopniowa suszarnia taśmowa EASY Dry PG 135 z możliwością ciągłego suszenia, kondensacją powietrza powrotnego i indywidualnym sterowaniem suszenia strefowego.

Dzięki technologii zastosowanej w Easy Dry PG-135 wielopoziomowy układ 8-12 taśm jedna na drugiej oraz przepuszczanie powietrza przez wszystkie strefy suszenia, zapewniają najwyższą skuteczność suszenia i efektywność energetyczną. W trakcie procesu  produkt jest przemieszczany pomiędzy taśmami (z taśmy górnej na taśmę dolną), co powoduje jego ciągły ruch i zapewnia bardziej równomierne suszenie. System wielostrefowy zapewnia najbardziej efektywny proces. Urządzenie jest wyposażone w kilka wymienników ciepła, które umożliwiają regulację temperatury w każdej strefie suszenia. Można kontrolować i ustawiać różne warunki temperatury i przepływu powietrza w zależności od charakterystyki produktu i jego wymagań.

W celu uzyskania najlepszego efektu równomiernego wysuszenia, cały system jest zaprojektowany dla dość cienkiej warstwy produktu – około 5 cm. Produkt transportowany jest w procesie suszenia za pomocą przenośnika taśmowego  z siatki nierdzewnej lub modułowej taśmy z tworzywa sztucznego wytrzymującego temperaturę do 190 C. Gorące powietrze jest wdmuchiwane wielopunktowo przez wentylatory o dużej mocy zapewniając odpowiedni rozkład przepływu powietrza i równomierne suszenie.

Wilgotne powietrze jest odsysane przez wentylatory. Po usunięciu wilgoci z powietrza przez skraplacz pompy ciepła (instalacji chłodniczej) odzyskuje się do 70% utraconej energii. Kolejno uzyskuje zerową wilgotność względną przy bardzo niskiej temperaturze, co zapewnia dalej skuteczne suszenie produktu. Stosownie do potrzeb powietrze recyrkulowane można mieszać ze świeżym z otoczenia. Cały proces jest prowadzony przez PLC.

EASY Dry PG 135 wyposażony jest w częściowy system COP (cleaning on place system), składający się z rurociągów ze spryskiwaczami i zbiornikiem na wodę, zapewniający sprawne umycie niezbędnych miejsc po cyklu pracy.

Wydajność urządzenia w szerokim zakresie od 150 kg/h do 4000 kg/h. Jednak jest szczególnie polecany przy większych wydajnościach. Jest to proces w pełni ciągły i zautomatyzowany.

Korzyści

  • Możliwość suszenia produktów w bardzo niskiej temperaturze co zapewnia wysoką jakość suszu.
  • Suszenie produktów w nawet 2-3-krotnie krótszym czasie w porównaniu z tradycyjnymi, przemysłowymi suszarniami.
  • Możliwość suszenia wieloetapowego i precyzyjnego dopasowania parametrów na każdym z nich.
  • Ekonomiczne wykorzystanie energii.
  • Skraplacz agregatu chłodniczego może być praktycznie wykorzystany jako główne źródło ogrzewania.
  • Częściowy system Clean in Place (CIP) pozwala na łatwą konserwację i czyszczenie suszarni taśmowej.

Włoska firma Pigo Srl specjalizuje się w urządzeniach do zamrażania, liofilizacji i suszenia, a także w urządzeniach do przetwarzania owoców i warzyw.