Prażak sferyczny

Równomierne prażenie ziaren kakao ma zasadnicze znaczenie przy produkcji czekolady. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury każde z ziaren otrzymuje optymalną ilość ciepła przez określony czas prażenia.

Równomierne prażenie ziaren kakao, aby zapewnić najlepszy smak

Prażak sferyczny firmy JAF INOX przenosi tradycyjną metodę prażenia na wyższy poziom, oferując innowacyjną konstrukcję gwarantującą najlepszy smak czekolady z prażonych ziaren kakao. Obrotowa komora kulowa zapewnia równomierność prażenia i rozwijanie barwy i aromatu w optymalnych warunkach. Charakteryzuje się ona niezwykłą skutecznością sterylizacji i pasteryzacji, a jednocześnie umożliwia zmiękczenie otoczki ziaren i obniżenie zawartości wilgoci. Prażalnik jest wyposażony w podgrzewacz gazowy o mocy 70 kW oraz sterownik temperatury PID pozwalający na precyzyjne sterowanie temperatury produktu i źródła ciepła. Konstrukcja prażalnika kulowego jest wykonana ze stali miękkiej, natomiast części w kontakcie z produktem ze stali nierdzewnej. Skuteczna izolacja termiczna gwarantuje najwyższą skuteczność wymiany ciepła i najniższe zużycie energii. Prażalnik ma wielkość wsadu 150 kg i wymaga zasilania z mocą 5 kW.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA:

  • Jednakowa jakość za każdym razem dzięki precyzyjnej regulacji temperatury
  • Jednorodne i równomierne prażenie dzięki użyciu kulowej komory prażącej
  • Izolacja cieplna obniżająca zużycie energii
  • Odporna na korozję, dopuszczona do żywności konstrukcja ze stali nierdzewnej
Firma Jaf Inox stanowiąca część koncernu Royal Duyvis Wiener Group to producent zaawansowanych urządzeń do przetwarzania czekolady na mniejszą skalę.