Prasa filtracyjna w wykonaniu higienicznym

Kierownicy zakładów prowadzących produkcję spożywczą i farmaceutyczną potrzebują urządzeń zaprojektowanych z uwzględnieniem łatwego dostępu dla czyszczenia, spełniających aktualne i przyszłe standardy produkcji higienicznej, wyposażonych w mechanizmy przenoszenia płyt filtracyjnych, które są utrzymywane w czystości i stanie sprawności oraz o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych i mogących pracować z minimalnym udziałem operatora.

Niezwykle czysty i wydajny proces filtracji z użyciem pras do zastosowania w branży spożywczej oraz farmaceutycznej

Higieniczna prasa filtracyjna firmy Tefsa stanowi najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie pras filtracyjnych. Oferuje ona czystszą pracę, znacznie udoskonalony dostęp do płyt filtracyjnych w celu ich kontroli i wymiany tkanin filtracyjnych oraz szybki i niezawodny automatyczny wyładunek i wymianę płyt filtracyjnych.  Ponieważ w urządzeniach tego typu płyty filtracyjne są zawieszone od góry, a produkt w formie placka jest usuwany od dołu, mechanizm transportu płyt pozostaje całkowicie czysty i może poruszać się szybko i automatycznie wymagając przez długi czas minimum prac konserwacyjnych.  Dodatkowo, ponieważ mechanizm transportu płyt nie utrudnia dostępu do bocznych krawędzi stosu płyt, operator ma pełen dostęp do płyt od jednej ze stron i dzięki czemu może szybciej i łatwiej niż w innych urządzeniach dokonać kontroli i wymiany tkaniny filtracyjnej i stanu płyt.

Ogólnie wyższy poziom czystości działania i łatwość czyszczenia elementów oferowanych pras filtracyjnych w wykonaniu higienicznym czyni je szczególnie dobrze nadającymi się do produkcji w branży spożywczej i farmaceutycznej.  Dostępnych jest wiele opcji i akcesoriów pozwalających dostosować nasze urządzenia do potrzeb technologicznych i zakresu wydajności. Prasy filtracyjne cechują się powierzchnią filtracji od 81 do 1066 metrów kwadratowych.  Wytwarzane przez firmę Tefsa urządzenia mogą być spełniać wszelkie standardy i normy obowiązujące dla urządzeń do produkcji spożywczej i farmaceutycznej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Uproszczony mechanizm transportu płyt ma mniejsze wymagania konserwacyjne
  • Wszystkie mechanizmy transportu znajdują się w najczystszym miejscu pracy – powyżej płyt filtracyjnych i z dala od obszaru wyładunku placka
  • Wykonane i zaprojektowane w pełnej zgodności z normami branży spożywczej i farmaceutycznej
  • Niezwykle poprawiony dostęp do płyt filtracyjnych umożliwiający sprawną kontrolę i wymianę tkanin filtracyjnych
  • Obsługa prasy jedynie przez jednego operatora

Tefsa posiada ponad 40 lat doświadczenia w radzeniu sobie z wyzwaniami filtracji i odwadniania, co skutkuje ponad 9000 referencji w przemyśle na całym świecie. Tefsa, z główną siedzibą w Barcelonie w Hiszpanii, bada, projektuje, rozwija i produkuje prasy filtracyjne taśmowe, z górnym podwieszeniem i dolnym podparciem płytek. Rozległy program produkcyjny firmy Tefsa oraz zdolność dopasowania rozwiązań do indywidualnych wymagań klienta są kluczowym zadaniem firmy na rynku.

Grupa TEFSA powstała w 1974 roku z myślą o prowadzeniu badań i projektów związanych z filtracją i odwadnianiem. Prowadząc działania w tym zakresie TEFSA na przestrzeni ostatnich 40 lat opracowała specjalistyczne projekty dostosowane do konkretnych wymagań. Rozległy program produkcji, który jest główna zaletą firmy, pozwala na wybór najlepszych rozwiązań stosowanych w konkretnym przypadku separacji cieczy od substancji stałych. TEFSA zawsze oferuje odpowiednie urządzenia o zaawansowanej technologii i nowoczesnej konstrukcji.