Osuszacze powietrza

Problem zbyt wysokiej wilgotności w hali produkcyjnej skutkuje zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, co ma swoje bezpośrednie konsekwencje dla jakości i bezpieczeństwa produktu. Ponadto zjawisko skraplania lub szronienia prowadzi do problemów z utrzymaniem bezpiecznych warunków do pracy instalacji elektrycznych, chłodniczych, elementów konstrukcyjnych i zachowania czystości.

Precyzyjne sterowanie wilgotnością i temperaturą

Osuszacze powietrza firmy Ventilex są oferowane w wielu różnych konfiguracjach, dla różnej kubatury pomieszczeń, zakresów temperatur oraz z uwzględnieniem ukierunkowanych właściwości biobójczych. Systemy utrzymują stałą i precyzyjnie regulowaną wilgotność powietrza niezależnie od występujących warunków pogodowych lub zmiany emisji pary wodnej zależnie od procesu produkcji.

Optymalna wilgotność powietrza w hali produkcyjnej bywa, dla wrażliwych produktów, warunkiem uzyskania odpowiedniej jakości. Opracowne przez Ventilex rozwiązanie składa się z absorbera i regeneratora. Osusza świeże, zewnętrzne powietrze i usuwa unoszące się w powietrzu mikroorganizmy (do 97%). Powietrze podlegające cyrkulacji jest osuszane, chłodzone i odkażane. System może utrzymać parametry powietrza na zadanym poziomie nawet przy różnych wymaganiach w poszczególnych pomieszczeniach, różnej emisji pary wodnej i ilości wymian powietrza na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Precyzyjne sterowanie wilgotnością i temperaturą
  • Energooszczędność w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań
  • Redukcja zawartości mikrobiologicznej powietrza
  • Unikniecie wtórnego zakażenie produktu
  • Brak kondensacji pary na elementach instalacji, ścianach, sufitach
  • Poprawa warunków utrzymania instalacji elektrycznej, chłodniczej
  • Szeroki zakres wydajność systemów
  • Niezawodność i długi okres eksploatacji
  • Niskie koszty eksploatacyjne
  • Poprawa warunków zdrowotnych dla pracowników

 

Ventilex produkuje najwyższej jakości suszarnie fluidalne/chłodnice, suszarnie taśmowe, osuszacze powietrza, suszarnie Flash, filtry powietrza Jet-Bag, oraz urządzenia do sterylizacji proszków za pomocą pary. Urządzenia są wykonywane na zamówienie i zaprojektowane w celu spełnienia najwyższych standardów produkcji. Ventilex oferuje sprzęt dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego. Posiadając własny dział projektowania i produkcji Ventilex ma niezbędny personel, aby uczynić procesy suszenia, chłodzenia lub sterylizacji parowej łatwymi i efektywnymi. Urządzenia Ventilex są wytrzymałe zaprojektowane na kilkadziesiąt lat pracy w trybie 24 / 7 bez konieczności większych konserwacji.