Osuszacz absorpcyjny do procesów w dużej skali

We wrażliwych na wilgoć obiektach przemysłowych i magazynach do ochrony produktów przed utratą jakości wymagane są warunki o niskiej wilgotności powietrza. W pomieszczeniach o dużej kubaturze wymagane są specjalistyczne osuszacze o wymaganej wydajności oraz o niskim zużyciu energii. Dla takich zastosowań najlepszy będzie przemysłowy, zautomatyzowany układ kontroli wilgotności.

Osuszanie dużych obiektów z użyciem wysokowydajnej technologii odzysku ciepła

Osuszacze przemysłowe serii RECUSORB RZ są zbudowane z wykorzystaniem technologii sorpcyjnej Recusorb R firmy DST Seibu Giken. Są one wyposażone w wirniki z materiałem osuszającym w postaci żelu krzemionkowego i zintegrowaną technologię odzysku ciepła. Ciepło pochłonięte podczas regeneracji wypełnienia wirnika jest wykorzystywane do podgrzania i częściowego osuszenia pobieranego z otoczenia powietrza. Osuszacze tej serii są oferowane z elektrycznym, parowym lub gazowym ogrzewaniem strony regeneracyjnej.
Urządzenia serii RZ mają konstrukcję zabezpieczoną powłoką alucynkową i oferują wiele opcji sterowania PLC. W ramach tej serii dostępne są modele o wydajności 19 – 65 kg/h (w temp. 20°C / wilg. wzgl. 60%) i natężeniu suchego powietrza 2800 – 10 500 m3/h. W wielu zastosowaniach osuszacze zapobiegają zbrylaniu suszonej żywności, chronią higroskopijne substancje w produkcji farmaceutycznej, zapobiegają dostaniu się wilgoci do opakowań, przedłużają trwałość magazynowanych produktów i ograniczają kondensację w chłodniach i na lodowiskach. Dostępna jest także wersja ICE o większym natężeniu powietrza technologicznego, która idealnie sprawdzi się w instalacjach z recyrkulacją powietrza.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Obcięcie kosztów energii poprzez użycie technologii odzysku ciepła Recusorb, która pozwala uzyskać suche powietrze w niskiej temperaturze
  • Zmniejszenie wahań wilgotności względnej i temperatury do wymaganego poziomu, wiele opcji sterowania z użyciem PLC
  • Doskonała odporność na korozję dzięki wykonaniu z blachy z powłoką alucynkową
  • Łatwe włączenie w istniejącą instalację dzięki możliwości zasilania z różnych źródeł – elektrycznie, parowo oraz gazowo

 

DST (http://www.dst-sg.com/) produces sorption dehumidifiers of the highest quality.