Oczyszczanie ścieków metodą EGSB

Jeżeli szukasz kompaktowego i trwałego rozwiązania do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze swoich ścieków przemysłowych i dysponujesz ograniczoną ilością miejsca, rozwiązaniem będzie metoda rozkładu na złożu ekspandowanym EGSB. Dzięki konfiguracji wieżowej system ANUBIX – T znajdzie zastosowanie w miejscach, w których na instalację oczyszczania ścieków dało się wygospodarować jedynie ograniczoną przestrzeń. Reaktor tego typu doskonale sprawdzi się przy oczyszczaniu ścieków o składzie sprzyjającym tworzeniu się beztlenowej zawiesiny ziarnistej.

Szybka i wysokowydajna instalacja oczyszczająca ścieki metodą EGSB

Oczyszczalnia Annubix T firmy Global Water & Energy to proces szybkoprzepływowy wykorzystujący bakterie do rozkładu zanieczyszczeń, podczas którego jako produkt uboczny powstaje biogaz. Nieprzygotowane ścieki przemysłowe wymagają wstępnej obróbki przed skierowaniem do tego procesu. Jest to niezawodny system o małych gabarytach, gotowy do pracy z dużym obciążeniem organicznym.
W procesie według tej metody ścieki przepływają przez dwie odrębne warstwy osadu anaerobowego. Następnie kierowane są do specjalnego separatora trójfazowego u góry reaktora, w którym następuje oddzielanie oczyszczonej wody od wytwarzanego biogazu. Oczyszczone ścieki są odbierane z instalacji przez rurę zbiorczą. Biogaz jest gotowy do dalszej obróbki lub do spalenia w pochodni.
W ofercie dostępne są opcjonalne możliwości dostosowania i rozbudowy w zakresie wstępnego strącania ciał stałych, odgazowania oraz podgrzewania lub chłodzenia ścieków ciekłych. Proces można zastosować do oczyszczania ścieków przemysłowych z browarów, produkcji napojów niealkoholowych i innych, papierni, produkcji skrobii, itp.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Brak ruchomych części wewnątrz reaktora zmniejsza możliwości awarii podczas pracy
  • Niskie stężenia dodatków chemicznych i tlenu upraszczają etap obróbki końcowej
  • Łatwy i bezpieczny dostęp do wnętrza zbiornika przy kontrolach i konserwacji
  • Wysoka konstrukcja zbiornika pozwala zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez sprzęt
  • Szybkie uruchomienie procesu, do którego nie jest wymagany odrębny zbiornik na gaz

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
GWE_Anubix-T.pdf application/pdf 0.78 MB