Oczyszczanie ścieków metodą DAF

Branża spożywcza i napojów wymaga całkowitego usunięcia zawiesiny ogólnej (TSS), materii organicznej w formie biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BOD) oraz olejów i smarów. Oznacza to zapotrzebowanie na wysoko wydajne rozwiązania, które będą odporne na wahania procesowe i będą mogły pracować przy minimum ingerencji operatora.

Skuteczna metoda oczyszczania Direct Air Flotation

System SUPERFLOT™ firmy Global Water & Energy wykorzystuje metodę flotacji DAF, która polega na wymuszeniu wynoszenia zawiesin i innych zanieczyszczeń na powierzchnię ścieków poprzez zastosowanie warstwy drobnych pęcherzyków wprowadzanych przy podciśnieniu. Pęcherzyki powietrza osadzają się na cząstkach zawieszonych i powodują ich wynoszenie ku górze. Następnie takie aglomeraty unosząc cząstki stałe, tłuszcze i oleje przemieszczają się na powierzchnię cieczy. Tam są zbierane przez zgarniacze. Po zebraniu przez zgarniacz powierzchniowy są gromadzone w zasobniku, w którym oczekują na kolejny etap przetwarzania. Ten proces można stosować w wielu różnych rodzajach produkcji. Kilka z najczęściej stosowanych zastosowań to hodowla zwierząt gospodarskich, pralnie i przemysł tekstylny, produkcja masy celulozowej i papieru, recykling tworzyw sztucznych oraz produkcja żywności. System SUPERFLOT może również pracować w układzie potrójnym, wzbogaconym o dozowanie koagulantów/flokulantów. Oczyszczone w ten sposób ścieki spełniające wymogi prawne mogą zostać odprowadzone do wód powierzchniowych.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Pozwala usunąć ze ścieków ciała stałe, tłuszcze i oleje
  • Nadaje się do separacji osadów po oczyszczaniu aerobowym
  • System niskoenergetyczny nie wymagający chemikaliów
  • Mniejsze gabaryty w porównaniu do oczyszczania grawitacyjnego
  • Koszty utylizacji osadów zostają zmniejszone dzięki większemu zatężeniu wydzielonych osadów

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.