Maszyna do inspekcji napojów gazowanych

Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu, wielu producentów napojów inwestuje w system kontroli wykrywania nieszczelności i pomiaru całkowitego ciśnienia. Podczas pomiaru ciśnienia produktów gazowanych ważne jest zapobieganie uszkodzeniom szklanych lub plastikowych pojemników. Technologia spektroskopii laserowej jest w tym przypadku odpowiednią opcją, a dzięki niej urządzenie nie musi dotykać produktu podczas inspekcji.

Technologia laserowa do wykrywania ciśnienia wewnętrznego i nieszczelności

Maszyna do inspekcji napojów gazowanych posiada system, który mierzy ciśnienie we wszystkich typach pojemników, niezależnie od ich koloru i zamknięcia, napełnionych takimi produktami jak woda, soki, napoje gazowane, piwo czy wina musujące. Instalacja posiada technologię spektroskopii laserowej, która analizuje gaz znajdujący się w przestrzeni pomiędzy zawartością a pokrywką pojemników. Kiedy pojemnik przechodzi przez czujnik, laser emituje wiązkę, a odbiornik ją mierzy po przejściu przez przestrzeń. Na podstawie zmian wiązki lasera można zmierzyć ciśnienie. Instalacja odrzuca pojemniki, w których ciśnienie wewnętrzne jest wyższe lub niższe od wartości docelowych. Ważną cechą technologii TDLAS jest to, że na detekcję nie ma wpływu zamknięcie, kształt lub kolor pojemnika. Nie ma ograniczeń kolorystycznych – nawet pojemniki przezroczyste i półprzezroczyste mogą być kontrolowane (wymagane jest tylko 5% przezroczystości). Co więcej urządzenie wykrywa wady w nakrętce, gdy jest ona już nałożona na butelkę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia pojemnika z produktem
  • Redukcja kosztów, ponieważ technologia laserowa nie wymaga konserwacji mechanicznej
  • Automatyczne odrzucanie w przypadku zwiększonego lub zmniejszonego ciśnienia
  • Typ zamknięcia lub pojemnika nie mają wypływu na system detekcji