Maszyna do dokładnego dyspergowania pozwalająca wytwarzać drobnocząsteczkowe emulsje i zawiesiny

Do ciągłego mieszania surowców stałych i ciekłych z wysoką intensywnością często stosowane są urządzenia z układem rotor/stator. Pozwalają one poddać mieszaninę działaniu wysokich sił ścinania i uzyskać zmniejszenie rozmiaru cząstek oraz usprawnienie procesu dyspergowania.  Dzięki zastosowaniu urządzenia o trzech stopniach rozdrabniającego działania rotora/statora tworzone są niezwykle drobnocząsteczkowe i równomiernie rozproszone cząstki, a uzyskane emulsje i zawiesiny gwarantują skuteczną realizację procesu.

Trzyetapowe mieszanie w układzie rotor/stator w celu wytworzenia emulsji i zawiesin o wysokim rozproszeniu

Maszyna DISPAX-REACTOR® DR 2000 firmy IKA to trzystopniowy dyspergator o wysokim ścinaniu i budowie przepływowej przeznaczony do wytwarzania emulsji i zawiesin o dużym rozdrobnieniu cząstek. Siły ścinające występujące w komorze roboczej powodują gwałtowny wzrost przepływu masy i przyspieszenie szybkości rozpuszczania substancji prostych jak i makrocząsteczek. Trzy umieszczone szeregowo układy rotor-stator (generatory mikrocząstek) zapewniają wysokie rozdrobnienie kropel i cząstek przy bardzo wąskim widmie rozkładu cząstek. Proces ten zapewnia wysoką i trwałą stabilność mieszanin po jednym przejściu, co jest szczególnie korzystne w przypadku pracy z emulsjami.

Skonfigurowanie dyspergatora DISPAX-REACTOR® DR do różnych zastosowań jest możliwe dzięki oferowanym przez firmę IKA wielu różnym wersjom układu generującego mikrocząstki. Standardowy zestaw rotorów-statorów to zgrubny, średni i drobny rotor-stator. Po ich szeregowym zestawieniu zapewniają one zadowalającą redukcję rozmiaru cząstek, zapewniając jednocześnie optymalne dyspergowanie w jednym przejściu. Urządzenia są zaprojektowane pod kątem łatwej i przewidywalnej rozbudowy skali produkcji i oferują wydajności przepływu od 80 do 125 000 litrów na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Solidna budowa zapewnia wysoką trwałość eksploatacyjną
  • Udoskonalona skuteczność rozprowadzania drobnych cząstek
  • Różne wyposażenie rozdrabniające pozwalające ustawić indywidualne szybkości ścinania przy mieleniu
  • Wysoka jakość wykończenia powierzchni, łatwe czyszczenie dzięki opróżnianiu grawitacyjnemu i możliwość zastosowania układów CIP oraz SIP

IKA to światowy lider w produkcji sprzętu laboratoryjnego. Technologia laboratoryjna IKA oferuje szeroką gamę innowacyjnych urządzeń do wielu zastosowań w dziedzinie badań i rozwoju. Wielu liderów na całym świecie zaufało marce IKA. Firma zdobyła wiodącą pozycję na światowym rynku dzięki swoim innowacyjnym mieszadłom magnetycznym, mieszalnikom, wstrząsarkom, homogenizatorom, młynom, itd. Specjalnie opracowane oprogramowania wykorzystywane są do laboratoryjnych i analitycznych aplikacji, jak również kontroli jakości produktu końcowego.