Linia pelletyzacji do nawozu naturalnego

Nawozy naturalne wymagają przetworzenia ich w formę sprzyjającą sprzedaży: muszą być wizualnie atrakcyjne oraz muszą oferować wysoki poziom higieny niezbędny przy eksporcie. Pełna linia produkcyjna będzie wydajnym kosztowo, kompletnym rozwiązaniem formującym granulat o jednorodnym kształcie, gładkiej powierzchni i wysokiej stabilności wymaganej do transportu.

Niezawodny, ustandaryzowany system przeznaczony do przetwarzania obornika drobiowego

Linia do pelletyzacji firmy Dorset to w pełni wyposażona instalacja do granulacji, przewidziana do pracy z wydajnością 400 kg/h lub 800 kg/h. Jest to kompletna linia technologiczna zamontowana na stalowej ramie. W jej skład wchodzą wszystkie części niezbędne do granulacji suchego obornika drobiowego, takie jak łamacz, układ dozowania, prasa granulująca, przesiewacz, cyklon, układ odkażający i chłodzący.
Większość oczyszczalni ścieków przetwarzających gnojowicę wykorzystuje procesy, w wyniku których powstają strumienie o znikomej wartości oraz trudne w dalszej utylizacji. Jednakże prezentowana linia do pelletyzacji obornika drobiowego łączy takie substancje i pozwala wydajnie i w regulowany sposób wytwarzać ekologiczny nawóz organiczny. Pracująca linia stanowi dla odbiorców końcowych stałe źródło zaopatrzenia produktu o dostosowanych do nich właściwościach.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Obejmuje kompletny zestaw urządzeń wraz z wymaganymi pracami inżynieryjnymi, serwisem, przechowywaniem, itp.
  • Energooszczędne i bezpieczne dla środowiska rozwiązanie.
  • Służy do produkcji ekologicznych nawozów organicznych.

Dorset GM (Green Machines) is specialized in designing and manufacturing solutions for processing organic waste.