Linia do obsługi opakowań FIBC w wykonaniu higienicznym

Podczas obsługi opakowań FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container) lub worków Big-bag należy uwzględnić wiele czynników, takich jak rodzaj produktu, zastosowanego worka, względy środowiskowe, wydajność systemu i ograniczenia kosztowe. Worki muszą być prawidłowo zawieszone, naciągnięte i wibrowane podczas napełniania, gdyż tylko wtedy będzie można uniknąć niecałkowitego napełnienia produktem. Jest to niekorzystne ze względu na brak możliwości ustawiania takich worków warstwowo i możliwość przewrócenia się. Przy opróżnianiu worków Big-bag konieczne jest zapobieganie emisjom pyłów, utracie produktu i zanieczyszczaniu produktu.

Bezpieczne i skuteczne napełnianie, ważenie i wyładunek z opróżnianiem worków big-bag

Koncern TBMA dysponuje szerokim doświadczeniem w zakresie wdrażania urządzeń do obsługi pojemników FIBC w wykonaniu higienicznym, a sprawdzona w praktyce skuteczność pozwala prawidłowo dobrać właściwy system do każdego zastosowania.
Systemy napełniania worków Big-bag marki TBMA mogą być zaprojektowane do prac z opakowaniami o masie od 500 do 2000 kg.
W zależności od sposobu podawania produktu i konfiguracji systemu możliwe jest uzyskanie wydajności napełniania na poziomie do 70 worków na godzinę.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • wysoka jakość napełniania
  • opcjonalne stosowanie worków wewnętrznych z tworzywa
  • wysoka dokładność ważenia
  • odpowiednie do żywności oraz substancji farmaceutycznych oraz toksycznych
TBMA to międzynarodowy koncern technologiczny specjalizujący się w transporcie substancji sypkich oraz inżynierii procesowej.