Laboratoryjny destylator warstewkowy z przegarnianiem

NaPozwala na wyciągnięcie prawidłowych wniosków i sprawdzenie przebiegu destylacji produktów o wysokiej lepkości lub wysokiej temperaturze wrzenia dysponując jedynie 2 kg surowca. Idealnym rozwiązaniem jest laboratoryjny destylator warstewkowy z przegarnianiem.

Laboratoryjny destylator warstewkowy z przegarnianiem idealny do separacji termicznej na małą skalę

Korzystając z pilotażowej destylacji warstewkowej z przegarnianiem można dzięki zastosowaniu obniżonego ciśnienia uzyskać znaczne obniżenie temperatury wrzenia. Proces jest prowadzony w sposób ciągły. Towarzyszy temu niezwykle krótkich czas przebywania. Laboratoryjne urządzenie do destylacji warstewkowej z przegarnianiem firmy VTA jest pomocne przy destylacji niewielkich ilości produktu. Gdzie celem było uzyskanie pewnych informacji na temat procesu rozdzielania.

Laboratoryjny destylator warstewkowy może pracować z substancjami o wysokiej temperaturze wrzenia i wysokiej lepkości wynoszącej nawet 15 000 mPa*s (cP). Dzięki wykonaniu głównych podzespołów urządzenia ze szkła borokrzemianowego możliwa jest obserwacja procesu i określanie właściwości produktu. Takich jak pienienie oraz skłonność do powstawania w trakcie destylacji osadów.

Nadają się one do przeprowadzania studiów wykonalności, realizacji pierwszych kroków opracowywania procesu, wytwarzania niewielkich próbek produktu końcowego. Również do przeprowadzania optymalizacji istniejących procesów. Chociażby takich jak rozdzielanie, suszenie, zatężanie, rozdział frakcyjny i oczyszczanie.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Umożliwia wzrokową obserwację procesu destylacji
  • Możliwość wykonania przydatnych i niezawodnych badań korzystając z nawet 2 kg surowca
  • Możliwość pracy przy ciśnieniu od 0,1 mbara do 1000 mbarów
  • Destylator może pracować z substancjami o lepkości maksymalnej do 15 000 mPa*s (cP) w temperaturze pracy
  • Dostępne opcje systemów ciągłego podawania i ciągłego odbioru destylatu i pozostałości

VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co. KG, to producent kolumn destylacyjnych, mających zastosowanie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym.

Zastosowanie kolumn destylacyjnych firmy VTA (Wiped Film oraz Short Path):
– Przemysł tłuszczowy i olejowy: separacja wolnych kwasów tłuszczowych z oleju roślinnego, frakcjonowanie oleju talowego, zagęszczanie gliceryny, oczyszczanie i dezodoryzacja oleju rybnego;
– Przemysł chemiczny: separacja aromatycznych amin ze związków utlenionych oraz produktów, separacja długo-łańcuchowych chlorków kwasowych z zanieczyszczeń oraz kwasów wolnych, separacja rozpuszczalników z olejów silikonowych, zagęszczanie i oczyszczanie estrów, zagęszczanie herbicydów i środków owadobójczych, oczyszczanie estrów sorbitanu, oczyszczanie wosku kandelila oraz innych wosków pochodzenia naturalnego, eliminacja rozpuszczalników ora ulepszanie koloru wosku montanowego, dezodoryzacja, separacja pestycydów oraz odbarwianie lanoliny;
– Przemysł petrochemiczny: separacja mikrokrystalicznego wosku z ropy naftowej, frakcjonowanie wosków syntetycznych i petrochemicznych na woski miękkie i twarde;
– Obróbka polimerów: oczyszczanie i zagęszczanie monomerów, oczyszczanie i zagęszczanie polimerów, oczyszczanie środków zmiękczających;
– Przemysł spożywczy, środków smakowych oraz zapachowych: eliminacja węglowodorów terpenowych i zagęszczanie olejków eterycznych, oddzielanie rozpuszczalników od aromatów, zagęszczanie soków lub esencji, zagęszczanie tokoferoli, zagęszczanie i separacja kwas mlekowego;
– Recykling: oczyszczanie zużytych olejów, płynów hamulcowych, gliceryny i olejów transformatorowych, recykling roztworów macierzystych dimetylosulfotlenku, przetwarzanie roztworów macierzystych w przemyśle farmaceutycznym oraz produkcja zaawansowanych półproduktów organicznych.