Kocioł do produktów toffi i karmelowych

Produkcja toffi i karmeli wymaga dokładnego, równomiernego i powtarzalnego gotowania, a dobór sprzętu powinien odzwierciedlać wymagania stawiane produktom i ich jakości. Tradycyjne systemy pod kątem dostosowania do wymogów klienta mogą okazać się mało elastyczne. Modułowy system do produkcji toffi i karmeli, który można doposażyć stosownie do szczególnych wymagań znacząco podniesie jakość produktów i zwiększy wydajność całych linii produkcji cukierniczej.

Modułowy system gotowania toffi i karmeli z szeroką gamą opcji i rodzajów podawania produktu

Modułowe systemy gotowania toffi i karmeli Carablend firmy Baker Perkins pozwolą dobrać właściwy system do wymagań produkcyjnych. Na przykład system Carablend można skonfigurować tak, aby produkować z niską wydajnością tradycyjny produkt toffi klasy premium, lub wytwarzać masowo produkty budżetowe o doskonałej jakości. Umożliwia on przetwarzanie szerokiej gamy składników mas toffi, w tym receptur o wysokich ilościach mleka i tłuszczy.

Elementem centralnym, wokół którego jest zbudowany cały system Carablend, jest poziomy skrobakowy wymiennik ciepła. Zgarniacz ma regulację prędkości w celu uwzględnienia różnych wydajności przepływu, a jego konstrukcja zapewnia unikalny ruch w przód i w tył, który przyczynia się do wydajnego mieszania.

Oprócz jednostki gotowania system obejmuje wybór modułów technologicznych realizujących szczególne wymagania produkcyjne. Proces TCB Carablend służy do gotowania i karmelizacji syropów karmelowych i toffi na małą i średnią skalę. Gotowanie i karmelizacja zachodzą jednocześnie, a produkt końcowy nabiera „domowego” charakteru, jaki mają tradycyjnie wykonywanie cukierki toffi. Z drugiej strony proces EC Carablend zapewnia w pełni niezależne sterowanie etapami gotowania i karmelizacji – jest to wymagane przy dużej skali produkcji.

Modułowa koncepcja budowy systemu Carablend oznacza, że każdy system jest wyposażony w automatyczny układ ważenia i mieszania Baker Perkins Autofeed do wydajnego przygotowywania roztworu składników. Dzięki wykorzystaniu zbiorników buforowych system może pracować z podawaniem ciągłym, natomiast podgrzewacz wstępny w sposób ciągły rozpuszcza lub podgrzewa syropy przed etapami gotowania i karmelizacji, niezależnie od wyboru procesu TCB lub EC.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • System modułowy wysokiej jakości, skonfigurowany ściśle według potrzeb klienta
  • Pozwala na produkcję małych partii „domowych” produktów toffi klasy premium
  • Może pracować z szeroką gamą receptur i składników, w tym klasy budżetowej jak i premium
  • Zawiera system odważania/mieszania Autofeed oraz podgrzewacz wstępny pozwalający na produkcję ciągłą

 

Baker Perkins (https://www.bakerperkins.com) supplies technology for the bakery, biscuit, confectionery, snack and breakfast cereal sectors, The company’s production machines are based on over 100 years of experience in the field.