Izolator podciśnieniowy

Używany do produktów biologicznie niebezpiecznych w procesach wymagających obniżonego zagrożenia zanieczyszczeniem krzyżowym.

To doskonale przystosowane urządzenie umożliwia rozpoczęcie stosowania substancji niebezpiecznych w swoich procesach produkcyjnych

Cytolator firmy Telstar Life-Sciences to izolator podciśnieniowy zapewniający laminarny przepływ powietrza w komorze roboczej i ograniczający ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego do minimum. Ciśnienie w głównej komorze urządzenia Cytolator jest nieznacznie poniżej ciśnienia powietrza w pomieszczeniu. Zarówno komora główna jak i komora obejścia pracują zawsze przy ciśnieniu obniżonym względem otoczenia i zapewniają ochronę produktu, użytkownika i środowiska.

Trzeci, dodatkowy moduł filtracji wstępnej HEPA H14 umieszczony poniżej pulpitu stanowiska pozwala przystosować izolator xxx do wymagań związanych z posługiwaniem się substancjami niebezpiecznymi, takimi jak przygotowanie leków cytotoksycznych zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w niektórych krajach.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Mikroprocesorowe sterowanie przepływem powietrza za pomocą jednego czujnika
  • Przednie okienko jest ustawione pod niewielkim kątem – poprawia to ergonomię użytkowania. Okienko można łatwo wyjąć w celu serwisowania
  • Taca ociekowa ze stali nierdzewnej umieszczona pod kratkami nawiewowymi do usuwania wycieków cieczy
  • Systemy rękawicowe (2 lub 4), złącza Ø250 mm, z systemem pierścieni mankietowych i rękawicami lateksowymi
  • Moduł oświetleniowy umieszczony poza strefą pracy, poziom jasności > 1000 luksów

Przedsiębiorstwo Telstar Life Science Solutions specjalizuje się w projektowaniu i produkcji liofilizatorów GMP ze zintegrowanymi systemami załadunku/wyładunku, urządzeń do zapobiegania dostawaniu się zanieczyszczeń oraz do wytwarzania wody do wstrzykiwań oraz pary czystej, autoklawów, pieców suchych, destylatorów wody, generatorów pary czystej. Dodatkowo wśród produktów firmy znajdują się komory i boksy o przepływie laminarnym oraz izolatory zanieczyszczeń.