Instalacja do oczyszczania wodoru

Zazwyczaj gaz zużyty w procesach obróbki metali, na przykład wyżarzanie i spiekanie jest odprowadzany do atmosfery. Jednakże ten strumień odpadowy zawiera duże ilości wodoru, co oznacza, że jest on niezwykle cenny. Problem polega na tym, że większość mieszanin gazowych z procesów przemysłowych odbiera się przy niższych ciśnieniach, jednakże oczyszczanie gazów wymaga większej różnicy ciśnień. Znakomitym rozwiązaniem jest kontenerowa instalacja do oczyszczania wodoru.

Odzysk czystego wodoru z mieszanin gazów bogatych w wodór – instalacja do oczyszczania wodoru

Instalacja do oczyszczania wodoru posiada system Hy.REC pure, który został zaprojektowany do odzyskiwania czystego wodoru z mieszanin o wysokiej zawartości tego gazu, na przykład takich jak stosowane we wzbogacaniu metali.

Układ ten oferowany w formie zintegrowanego modułu technologicznego umożliwia odzysk zużytych gazów osłonowych z wcześniejszych etapów procesu. Służy on do oczyszczania mieszaniny poprzez usunięcie cząstek stałych i przetworzenie jej w wodór wysokiej jakości, który można zawrócić do układu gazowego. Ponieważ Hy.REC pure generuje czysty wodór klasy technologicznej, można system ten stosować w branżach metalowej, szkła płaskiego, przemyśle elektronicznym i chemicznym.

Co więcej, system zwiększa ciśnienie przechwyconego pod niskim ciśnieniem gazu. Następnie schładza go, co powoduje skroplenie wyższych węglowodorów obecnych w zużytej mieszaninie. Innowacyjna, zastosowana przez firmę HyGear technologia próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej (VPSA – Vacuum Pressure Swing Adsorption) eliminuje potrzebę sprężania mieszaniny. Dodatkowo przyczynia się do obniżenia zużycia elektryczności. Oczyszczanie metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej VPSA pozwala na uzyskanie wodoru o sześciodziewiątkowej (99,9999%) czystości. W celu uzyskania jeszcze wyższej klasy czystości system posiada także zintegrowany system oczyszczania katalitycznego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Generuje wodór o wysokiej czystości, który można ponownie wykorzystać
  • Przyczynia się do zmniejszenia wydatków na koszty zużycia energii
  • Zawarte w procesie oczyszczanie gazu podnosi wydajność całej instalacji zakładowej
  • Zapewnia utrzymanie minimalnego wymaganego ciśnienia w układzie oczyszczania

Hygear jest wiodącym ekspertem w dziedzinie technologii wytwarzania wodoru na miejscu, specjalizującym się w dostarczaniu, mieszaniu i magazynowaniu wodoru oraz azotu w ilościach masowych.