Homogenizator do gipsu

Na jakość gipsu i produktów stiukowych znaczny wpływ ma jakość przebiegu stosowanego procesu kalcynacji. Dalsza obróbka gipsu po kalcynacji może dodatkowo poprawić jakość produktu i w tym samym etapie procesowym zmniejszyć koszty produkcji.

Podwyższona jakość produktu dzięki lepszemu wymieszaniu i ujednorodnieniu w kontrolowanych warunkach

Inteligentny homogenizator do gipsu firmy Claudius Peters przetwarza w sposób ciągły świeżo kalcynowany gips dostarczany bezpośrednio z kalcynatora i poprawia jego jakość. Materiał jest kierowany do pionowej komory reakcyjnej z tkaninowym dnem służącym do równomiernego rozprowadzania powietrza fludyzacyjnego, a doprowadzane od dołu powietrze zapewnia swobodne unoszenie się gipsu w reaktorze. Przez dysze wprowadzane jest dodatkowe powietrze zapewniające równomierne wymieszanie materiału w reaktorze i wypływ zhomogenizowanego produktu. Na zawartość wilgoci w strumieniu produktu opuszczającym reaktor mają wpływ parametry fluidyzacji i dodatkowych strumieni powietrza. System może pracować pod ciśnieniem atmosferycznym lub podwyższonym. Precyzyjne sterowanie ciśnieniem powietrza procesowego pozwala na ustalenie charakterystyki produktu opuszczającego reaktor.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Nadaje się do stosowania z dowolnym systemem kalcynacji
  • Pozwala ustabilizować właściwości produktu
  • Wydajna produkcja tynków o wysokiej wytrzymałości
  • Pozwala zoptymalizować produkcję płyt ściennych
  • Obniża koszty produkcji

Claudius Peters Group GmbH (http://www.claudiuspeters.com/), z główną siedzibą w Buxtehude posiada lokalne biura w obu Amerykach, Europie, Chinach i na dalekim Wschodzie.

Znane na całym świecie przenośniki pneumatyczne, silosy, chłodnice klinkierowe, młyny mielące oraz systemy pakujące są synonimem rzetelności i wysokiej jakości urządzeń. Maszyny i systemy te mają szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, metalowym, metalurgicznym. Najczęstszymi zakładami, które wybierają urządzenia firmy Claudius Peters są: cementownie, elektrownie węglowe, zakłady przemysłu gipsowego i aluminiowego.