Farmaceutyczna wytwornica pary czystej

Sucha para nasycona znajduje zastosowanie przy sterylizacji urządzeń do produkcji farmaceutycznej oraz wytwarzaniu aktywnych składników leków (API). Woda po skropleniu powinna mieć czystość pozwalającą na jej użycie w zastosowaniach dożylnych oraz w preparatach stosowania pozajelitowego, na przykład do użycia zewnętrznego.

Para czysta spełniająca wymagania standardów USP dla wody do iniekcji

Wytwornica pary czystej CSPG firmy BRAM-COR służy do wytwarzania pary czystej z wody oczyszczonej lub wody do iniekcji. Para taka po skropleniu spełnia wymagania USP dla wody do iniekcji. Nadaje się także do sterylizacji sprzętu oraz do przygotowywania szerokiej gamy preparatów i produktów do stosowania pozajelitowego jak i wewnętrznego.

Do wytwornicy podawana jest woda oczyszczona (lub woda do iniekcji), gdzie następuje jej podgrzanie za pomocą pary przemysłowej. Jednakże można również stosować parę przegrzaną lub energię elektryczną. Następnie odbywa się odśrodkowe oczyszczanie pary z separatorem grawitacyjnym.

Wytwornica pary czystej działa w oparciu o pojedynczą kolumnę wyparną i płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła z podwójnym płaszczem. Na zautomatyzowanym panelu sterowania z ekranem dotykowym można skonfigurować pracę z wydajnością regulowaną przez sygnały wejściowe przesyłane w formie cyfrowej jak i analogowej. Następnie układ sterowania realizuje cykle automatycznej pracy zgodnie z ustawieniami użytkownika.

Wytwarzana przez system CSPG firmy BRAM-COR para przemysłowa może mieć ciśnienie od 2,0 do 7,9 bara. Wydajność zależnie od wersji urządzenia może wynosić od 20 do 8000 kilogramów na godzinę.

Korzyści dla użytkownika

  • Elastyczność pozwalająca na stosowanie wody oczyszczonej, przegrzanej lub do iniekcji
  • Generuje suchą, nasyconą parę czystą
  • Ogrzewanie parowe lub elektryczne
  • Prosta technologia z pojedynczą kolumną wyparną
  • Regulowana wydajność zależnie od różnych sygnałów sterujących wydatkiem

 

BRAM-COR (https://bram-cor.com) is developing and manufacturing water treatment systems. Also the company manufactures pharmaceutical processing, filling and packaging technology for liquid/sterile drug and viscous products.