Elektrolizer wody

Wodór, jeden z gazów przemysłowych stosowany w największej objętości dzięki swoim unikalnym właściwościom chemicznym i fizycznym znajduje zastosowanie w szerokiej gamie procesów. Jednakże ze względu na zagrożenia stwarzane przez wodór jego przewóz i przechowywanie są objęte rygorystycznymi przepisami. Przechowywanie dużych ilości wodoru wymaga ponadto dużej ilości miejsca na terenie zakładu. Dla producentów szkła płaskiego i półproduktów metalowych, którzy chcą dysponować bezpiecznym, niezawodnym i stabilnym źródłem dostępnego w dużych ilościach czystego wodoru może to być niezwykle kosztowne. W swojej ofercie posiadamy elektrolizer wody firmy HyGear.

Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia w wodór – elektrolizer wody

Rozproszona produkcja wodoru oznacza bardziej niezawodną, opłacalną i bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnego dostarczania wodoru w butlach. I z tego powodu firma HyGear zaprojektowała i prezentuje systemy wytwornic wodoru Hy.GEN-E do wytwarzania tego gazu na terenie zakładu z wydajnością od 1000 Nm3/h do 10 Nm3/h. Systemy te nadają się do zastosowania w stacjach napełniania butli wodorem oraz zakładach przemysłowych.

System wytwarzania wodoru Hy.GEN-E  – metoda polega na podaniu przygotowanej wody do zbiornika z ługiem, skąd jest pobierana do elektrolizera. W elektrolizerze następuje rozbicie cząsteczek wody na gazowy tlen oraz wodór. Następnie gazy te są kierowane do separatora tlenu i separatora wodoru, w których zachodzi oddzielenie ługu ze strumienia gazu. Ług jest kierowany z powrotem do elektrolizera.

Dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanych materiałów i technologii ciśnieniowej elektrolizy dwubiegunowej urządzenie jest odporne na rozlania w trakcie pracy. Przekłada to się na wyższą wydajność, zmniejszone koszty utrzymania oraz większą trwałość użytkową.

Ponadto system jest wyposażony w jednostkę oczyszczania metodą adsorpcji zmiennotemperaturowej. Pozwala ona na pracę przy ciśnieniu poniżej 15 barów(g) bez stosowania sprężarek. Adsorpcja zmiennotemperaturowa odbywa się z użyciem trzech pochłaniaczy wodoru i w sposób ciągły i służy do usuwania wilgoci z zawracanego wodoru. Na koniec, stosowany w elektrolizerze specjalny proces aktywacji zapewnia wyższą wydajność przy względnie niskim zużyciu energii.

Systemy są umieszczone w kontenerowych modułach pozwalających zmniejszyć zajmowaną przestrzeń podłogi. Idealnie nadają się do przemysłu produkcji szkła płaskiego, wytwarzania metali, przemysłu chemicznego, spożywczego i produkcji półprzewodników.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Systemy zakładowego wytwarzania wodoru
  • Nie generują emisji lokalnych
  • Kompaktowa budowa zmniejsza ilość wymaganego miejsca

Hygear jest wiodącym ekspertem w dziedzinie technologii wytwarzania wodoru na miejscu, specjalizującym się w dostarczaniu, mieszaniu i magazynowaniu wodoru oraz azotu w ilościach masowych.