Dezintegrator do mediów o niskiej lepkości

W wielu procesach i produktach różnych gałęzi przemysłu, w tym w branży spożywczej, wymagane jest wytwarzanie piany o powtarzalnych parametrach oraz ściśle określonej i kontrolowanej charakterystyce.  W przypadku wielu produktów spożywczych oraz innych wyrobów, takich jak na przykład wykładziny i wiele chemikaliów produkcja równomiernie napowietrzonego substratu jest wymogiem kluczowym dla jakości.  Do niezawodnego wytwarzania piany wymagane jest urządzenie o automatycznym dozowaniu gazu, z wyświetlaniem aktualnej gęstości oraz pozostałych funkcjach dostosowanych do danego procesu.

Dokładne mieszanie i napowietrzanie wielu różnych składników spożywczych i niespożywczych

Seria urządzeń Eco-Mix firmy Hansa Mixer to dezintegratory do mediów o niskiej lepkości. Są one dostępne w dwóch odrębnych wariantach, w wersji przeznaczonej dla przemysłu spożywczego oraz w wersji dla innych branż takich jak tworzywa sztuczne i wyroby chemiczne. Dezintegratory zasadniczo są takie same, przy czym wariant spożywczy posiada cechy konstrukcyjne dostosowane do norm i przepisów obowiązujących dla branży spożywczej.  Eco-Mix firmy Hansa Mixer to wysokiej wydajności system mieszania i aeracji/spieniania dających się pompować cieczy, który został zaprojektowany z uwzględnieniem elastyczności, dokładności i wydajności pracy. Dostępnych jest wiele opcji konfiguracji, na przykład głowice mieszające o unikalnej konstrukcji, czujniki przepływu, systemy czyszczenia, uszczelnienia, układy sterowania i monitorowania.  Systemy te zapewniają automatyczne i precyzyjne dozowanie gazu zgodnie z recepturą.  Na wyświetlaczu podawana jest objętość powietrza/gęstość piany.  Istnieje możliwość rozbudowania układu o dodatkowe zewnętrzne pompy i linie.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Dostępny jest wariant o pełnej zgodności z normami higienicznymi przemysłu spożywczego oraz wariant dla pozostałych branży
  • Dostępne są wersje o wydajności produkcyjnej od 20 do 1200 kg na godzinę
  • Uszczelnienia wału dobrane do przetwarzanych produktów
  • Osprzęt wysokiej klasy oraz zautomatyzowane, sterowane komputerowo objętościowe dozowanie powietrza
  • Równomierna gęstość piany dzięki automatycznemu dozowaniu gazu

Hansa Industrie-Mixer – niemiecka firma specjalizująca się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, tekstylnym. Jest specjalistą w technologii napowietrzania mas i musów.

W ścisłej współpracy z klientem, Hansa Industrie – Mixer rozwija swoje maszyny dla uzyskania niepowtarzalnych wyrobów. Firma specjalizuje się w technologii napowietrzania mas i musów, dzięki czemu produkt końcowy jest unikalny i delikatny. Każdy element wyrobu (kolor, aromat, delikatność, itd.) jest powtarzalny dzięki odpowiednim systemom pomiarowym.