Biologiczny skruber do usuwania siarkowodoru

Surowy biogaz powstający przy fermentacji (na przykład w procesie beztlenowym) składa się w około 60% z metanu. W celu przygotowania generowanego biogazu do bezpiecznego spalania konieczne jest usunięcie z niego siarkowodoru (H2S). Oczyszczenie biogazu w skruberze biologicznym pozwala uzyskiwać biometan wysokiej czystości. Można go użyć w agregatach prądotwórczych i kotłach zamiast gazu ziemnego.

Skruber do biogazu dla opłacalnego usuwania gazowego siarkowodoru

Skruber biologiczny do biogazu BIO-SULFURIX™ firmy Global Water & Energy składa się z wieży skrubera zawierającej warstwę odpornego na zatkanie nośnika o losowym ułożeniu, na którym rozwijają się bakterie utleniające związki siarki. Podczas przepływu nieoczyszczonego biogazu przez złoże nośnika dostarczana jest niewielka ilość tlenu, i w rezultacie bakterie mogą przetworzyć siarkowodór w siarczan, a docelowo w kwas siarkowy.
Pozostałość siarkowodoru w strumieniu wynosi zasadniczo poniżej 100 – 200 części na milion. To unikatowe rozwiązanie przewyższa inne alternatywy stosowane przy wymogu niskiej zawartości H2S. Proces nie generuje odpadów. Natomiast siarczany można w rozcieńczeniu odprowadzić do sieci kanalizacyjnej.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Ochrona kotłów i silników opalanych biogazem przed skracającą trwałość korozją.
  • Długotrwała eksploatacja urządzenia odsiarczającego wykonanego z wolnych od korozji materiałów.
  • Urządzenie można zamontować w nowych obiektach lub włączyć w istniejące instalacje
  • Oferowany w standardowych wielkościach, opcjonalnie z możliwością indywidualnego dostosowania do specyficznych potrzeb klienta

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.

Nazwa pliku Rodzaj pliku Rozmiar pliku
GWE_BioSulfurix.pdf application/pdf 0.38 MB