Automatyczna naważarka i mieszalnik składników produktów cukierniczych

W wielu procesach produkcji cukierniczej uzyskanie płynnej masy o precyzyjnie dobranym i dobrze ujednorodnionym składzie jest pierwszym ważnym krokiem. Tradycyjne urządzenia do odmierzania objętościowego są podatne na błędy wynikające z wahań temperatury, wilgotności i gęstości, i które mogą przerodzić się w brak powtarzalności i pogorszoną jakość produktu. Zbudowany pod kątem konkretnego zastosowania mieszalnik z naważaniem zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki, co przekłada się na jakość produktów i zmniejszenie kosztów z tytułu strat surowców.

Naważarka i homogenizator składników o wysokiej dokładności

Urządzenie Autofeed firmy Baker Perkins to kompaktowy i całkowicie zautomatyzowany mieszalnik, który może naważać i dozować do 8 różnych składników stałych jak i ciekłych. Następnie mieszanka zostaje dokładnie wymieszana i staje się dobrze zhomogenizowaną masą, gotową do skierowania do dowolnego specjalistycznego kotła z gamy urządzeń Baker Perkins.

Mieszalnik Autofeed kolejno pobiera składniki z systemów transportu luzem i dozuje je do zbiornika do odważania-mieszania. Wykorzystanie pojedynczego zasobnika ważącego zapewnia zachowanie prawidłowych proporcji niezależnie od skalibrowania.

Wszystkie składniki są mieszane w trakcie programowanego cyklu napełniania, a kolejność ich dodawania można na etapie komponowania receptury łatwo zmieniać w celu uzyskania płynnej masy o najwyższej jednorodności.

System odważania o wysokiej czułości charakteryzuje się wysoką dokładnością na poziomie 0,1% dla każdej pełnej partii po 180 kg (200 litrów). Łatwy w użyciu interfejs obsługowy z ekranem dotykowym przedstawia pełną wizualizację procesu, oferuje zachowywanie do 20 receptur, obsługę alarmów i rejestrację danych, a także sprawozdanie ze zużycia składników w poszczególnych partiach. Kontrola poziomu w zbiorniku buforowym oraz sekwencje ważenia i mieszania przebiegają całkowicie automatycznie, bez konieczności ingerencji.

Mieszalnik Autofeed pozwala na skuteczne kontrolowanie kosztów. Dzięki generowaniu kompletnych raportów dla każdej partii możliwe jest regularne prowadzenie dokładnych statystyk zużycia składników.

Co więcej, urządzenie jest oferowane z imponującym wyborem opcji, za pomocą których mieszalnik Autofeed można precyzyjnie dostosować do zapotrzebowania. Należą do nich wydajny system mycia CIP, udoskonalenia poprawiające wytrzymałość przy pracy z masą o wysokiej lepkości, podwójne zbiorniki dla uniknięcia zanieczyszczenia między recepturami, jednostka syropu nie zawierającego cukru oraz wiele innych.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Wysoka dokładność na poziomie 0,1% na szarżę dzięki grawimetrycznemu odmierzaniu składników zamiast odmierzania wolumetrycznego
  • Zbiornik buforowy pozwala na ciągłe podawanie masy do kotła w czasie przygotowywania kolejnej partii
  • Pamięć 20 receptur obejmujących do 8 składników każda oznacza wysoką wszechstronność urządzenia
  • Łatwy w czyszczeniu również dzięki wykorzystaniu nachylonych powierzchni, które zmniejszają zaleganie składników
  • Wydajność do 6000 kg na godzinę pozwalająca na produkcję z wysoką wydajnością

 

Baker Perkins (https://www.bakerperkins.com) supplies technology for the bakery, biscuit, confectionery, snack and breakfast cereal sectors, The company’s production machines are based on over 100 years of experience in the field.