Analityczne kolumny monolityczne o krótkim złożu

Próbki pobierane w różnych etapach procesu wymagają szybkiego i dokładnego zbadania bez naruszania stanu oryginalnej próbki.

Wgląd w przebieg procesu biotechnologicznego dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym

Kolumny analityczne CIMac™ firmy BIA Separations to kolumny monolityczne wysokiej wydajności o krótkim złożu, oferujące przy tym wszystkie zalety technologii kolumn monolitycznych CIM®. Są one przeznaczone przede wszystkim do szybkiego, wydajnego i powtarzalnego oddzielania biocząsteczek takich jak duże białka, plazmid DNA i cząstki wirusowe.

Niewielka objętość i mała długość kolumny pozwala na pracę przy wysokim natężeniu objętościowym przepływu (od 1 do 30 objętości kolumny/min) – pozwala to na uzyskanie informacji o ilości i czystości produktu już w ciągu kilku minut.

Kolumny analityczne CIMac™ są fabrycznie umieszczane w dedykowanych obudowach ze stali nierdzewnej i są wykonane w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie do sprzętu do chromatografii. To sprawia, że mogą być skutecznie używane zarówno do kontroli w trakcie procesu, jak i końcowej kontroli próbek z różnych procesów oczyszczania.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • pozwalają przyspieszyć czas opracowywania metody oraz analizy
  • sprawdzają się nawet przy bardzo płaskich, liniowych gradientach
  • możliwość zmiany natężenia przepływu bez pogorszenia jakości próbki
  • umożliwiają prowadzenie regeneracji i oczyszczania w skrajnych warunkach
  • niskie zużycie próbki i bufora
BIA Separations jest wiodącym przedsiębiorstwem opracowującym i wytwarzającym monolityczne kolumny chromatograficzne działające na zasadzie CIM® (konwekcyjne medium oddziałujące – Convective Interaction Media), które znajdują zastosowanie w produkcji, oczyszczaniu i analizowaniu dużych biocząsteczek.