Anaerobowe oczyszczanie ścieków metodą UASB

Do usuwania związków organicznych ze ścieków najlepszym rozwiązaniem jest metoda UASB z zawieszonym osadem i wznoszącym przepływem. Można ją stosować do zatężonych ścieków o wysokim chemicznym zapotrzebowaniu na tlen. Typowo tą metodą oczyszczane są ścieki z browarów, fabryk napojów, papierni, producentów skrobi oraz zakładów przetwórstwa żywności.

Zaoszczędź na kosztach odprowadzania ścieków stosując trwałe i wydajne rozwiązanie

Stosowany przez firmę Global Water & Energy proces Anubix B działa w oparciu o reaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). Proces ten sprawdził się jako wysoce efektywna i niezawodna metoda biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. System może pracować ze ściekami osadowymi jak i pływającymi.
W tym procesie organizmy anaerobowe w złożu osadów usuwają z wody zanieczyszczenia organiczne. Pozostałe składniki ścieków opadają na dno zbiornika, gdzie są poddawane dalszemu działaniu procesu beztlenowego. W zbiorniku znajduje się trójfazowy separator, którego zadaniem jest oddzielanie oczyszczonej wody od wytwarzanego biogazu. Oczyszczone ścieki są odbierane ze zbiornika przez rurę zbiorczą. Wygenerowany biogaz jest kierowany do oczyszczania i/lub wykorzystania, albo też jest utylizowany w pochodni.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

  • Nie wymaga odrębnych zbiorników na gaz i osady
  • Solidna, odporna na korozję konstrukcja oferująca łatwy dostęp inspekcyjny
  • Dostępne są konfiguracje prostokątne i okrągłe o konstrukcji betonowej lub stalowej
  • Łatwo łączy się z innymi urządzeniami z portfolio firmy Global Water & Energy
  • Maksymalne zatrzymywanie biomasy

 

Global Water & Energy is specialized in industrial wastewater treatment and waste-to-energy solutions.