Postaw na własną instalację wodorową HyGear

wodór Hygear

 

Obecnie coraz częściej mówi się o wodorze jako o paliwie nowej generacji. Technologia produkcji wodoru jest jednak znana od dawna. Zainteresowanie nią rośnie w ostatnim czasie. Firma HyGear, wchodząca w skład Grupy Xebec od wielu lat rozwija technologię reformingu parowego i elektrolizy w formie kontenerowych instalacji produkujących po 50, 100, 150 Nm3 wodoru na godzinę.

 

reforming parowy

 

W niektórych branżach można odzyskiwać cenny gaz, dzięki oczyszczeniu mieszaniny gazów zawierających wodór. Takie rozwiązania możliwe są miedzy innymi w produkcji szkła płaskiego oraz procesach metalurgicznych. Dzięki instalacji Hy.REC i Hy.REC pure możliwe jest oczyszczenie gazu, a produkowany wodór może osiągać nawet 99.9999% czystości.

 

instalacja wodorowa

 

Z powodu ograniczonej ilości wodoru, który może być dostarczany za pomocą transportu samochodowego – użytkownicy są uzależnieni od częstych dostaw, co generuje wysokie koszty i ryzyko braku wodoru. Szacuje się, że dostawa wodoru powyżej 200 km jest nieekonomiczna. Dzięki własnej instalacji produkującej wodór obniżysz koszty i pozbędziesz problemów.

 

autobus na wodór

 

Komunikacja miejska w Arnhem jeździ na wodorze. Źródłem paliwa wodorowego o czystości 5.0 (99.999%) są instalacje reformingu HyGear, wchodzącej w skład Grupy Xebec.

 

Zobacz jak działa instalacja produkująca wodór w systemie “plug & play”

Postaw na własną instalację wodorową HyGear