Współpraca Imtech Ventilex z Grupą Brolton

Ostatni projekt z Brolton dotyczył instalacji suszarni do rozdrobnionego żużlu o pojemności wylotowej 30 ton na godzinę (suchego produktu) i o zmniejszonej wilgotności o 10% do mniejszej niż 0,5%. Imtech Ventilex dostarczył pierwszą suszarnię do Grupy Brolton w Australii w 2006 roku. Od tego czasu współpraca z Ventilex się umocniła i jej rezultatem została podpisana umowa agencyjna w 2012 roku.

 

Inżynier procesu Gerben Brinkhof wyjaśnia, dlaczego w tym przypadku jeden dodać jeden równa się rzeczywiście trzy. „Grupa Brolton jest porównywalna do Imtech w odniesieniu do jego zakresu działań”, mówi Brinkhof, który pracował dla Imtech Ventilex przez prawie cztery lata. „Oni są wiodący firmą inżynierską z Sydney, która oferuje rozwiązania w dziedzinie automatyki, inżynierii elektrycznej, oprzyrządowania i inżynierii mechanicznej. Mogą również działać jako wykonawcy EPC i wykonywać prace budowlane”.

 

Podłączenie, testowanie i uruchomienie 

Pierwsza suszarnia fluidalna Ventilex, którą Grupa Brolton zamówiła, była dla firmy Adelaide Brighton Cement, która suszy rozdrobniony żużel do produkcji suchej zaprawy w budownictwie. Brinkhof: „Ventilex dostarcza suszarnię wraz z niezbędnym wyposażeniem, np. PLC, LLC. Dostarczyliśmy cały zestaw D.O.Y.”. Brolton dba o MCC, sprzęt komputerowy, stalowe struktury, przenośniki taśmowe i inżynierię, która może być potrzebna. Dbają również o serwis mechaniczny i elektro-techniczny na miejscu. „Pracujesz około dziesięciu – dwunastu godzin dziennie przez około tydzień. To kwestia podłączenia, testowania i uruchomienia”.

Współpraca Imtech Ventilex z Grupą Brolton