Lepsze sterowanie przy wysoko wydajnym odpylaniu

Firma Pelletron opracowała odpylacz DeDuster® wyposażony w zautomatyzowane urządzenia podające. Inspiracją dla opracowania tego nowego, zgłoszonego do opatentowania urządzenia była chęć ograniczenia kosztów i uproszczenia obsługi. DeDuster® został opracowany do zastosowania u producentów tworzyw sztucznych w celu oczyszczania strumieni granulatu tworzyw o wysokim natężeniu o wydajności od 18 ton/godz. do 150 ton/godz. i jest umieszczony przed wyposażeniem do workowania, załadunku cystern oraz pojemników i kontenerów.

 

Nowe urządzenie całkowicie eliminuje konieczność stosowania kosztownych i ciężkich zaworów obrotowych, które są zazwyczaj stosowane do podawania produktu do urządzeń DeDuster®. Zautomatyzowane deflektory wlotowe poruszają się tak, aby zapewnić odpowiednie natężenie przepływu, równomiernie rozprowadzać produkt po stole urządzenia DeDuster®, a w razie potrzeby mogą całkowicie odciąć przepływ produktu. Deflektory wlotowe są ustawiane w zadanej pozycji za pomocą solidnych siłowników pneumatycznych z pozycjonerami, a sterowanie odbywa się za pośrednictwem zakładowego systemu DCS.

Lepsze sterowanie przy wysoko wydajnym odpylaniu